Stanovení těžkých kovů ve vybraných rostlinných materiálech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení těžkých kovů ve vybraných rostlinných materiálech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Saitzová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:49Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29825
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na zmapování současného stavu poznání v oblasti výskytu těžkých kovů v environmentu a metod jejich stanovení. Majoritní pozornost je věnována metodě atomové absorpční spektroskopie (AAS). V rámci experimentální části je popisována sorpční kapacita tří biosorbentů (sušených a mikronizovaných letorostů révy vinné, jablečné vlákniny a dřevní moučky) na tři kovy (zinek, olovo a měď). Zároveň je sledována kinetika sorpce biosorbenty rostlinného původu v kapalném prostředí.
dc.format 68
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject těžké kovy cs
dc.subject atomová absorpční spektrometrie cs
dc.subject sorpce cs
dc.subject biosorbenty cs
dc.subject heavy metals en
dc.subject atomic absorption spectroscopy en
dc.subject sorption en
dc.subject biosorbents en
dc.title Stanovení těžkých kovů ve vybraných rostlinných materiálech
dc.title.alternative Heavy Metals Determination in Selected Plant Materials
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The submitted diploma thesis is aimed on mapping of up-to-date state of knowledge concerning the presence of heavy metals in the environment and on the methods of their determination. Major attention is then paid to the method of atomic absorption spectroscopy (AAS). The Experimental part is devoted to sorption capacity of three biosorbetnts (dried and micronized of annual wine shoots, apple fibre and wood wool) and three metals (zinc, lead, and copper). Simultaneously, the sorption kinetics by biosorbents of plant origin in liquids is monitored.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36060
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
saitzová_2014_dp.pdf 1.679Mb PDF View/Open
saitzová_2014_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
saitzová_2014_op.pdf 70.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account