Analýza a řízení finančních rizik podniku - Trachea a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza a řízení finančních rizik podniku - Trachea a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Novotný, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:49Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29826
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provést analýzu řízení finančních rizik podniku Trachea a.s.na základě poskytnutých informací vedením společnosti a ekonomickým oddělením a na základě dostupných účetních výkazůza rok 2011 a 2012. Bakalářská práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou řízení finančních rizik. V první části je rozebrána historie,analýza, druhy rizika a obecně používané prostředky k minimalizaci finančních rizik. V druhé části jsou teoretické poznatky porovnávány s konkrétními informacemi a výsledky poskytnuté firmou nebo zjištěné z výkazů podniku, je zhodnocen celkový stav a jsou navrženy opatření ke zlepšení stavu podniku.
dc.format 69 s. (127 334 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject podnikatelské riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject risk en
dc.subject enterpreneurial risk en
dc.subject analysis of risks en
dc.subject risk management en
dc.title Analýza a řízení finančních rizik podniku - Trachea a.s.
dc.title.alternative Analysis and Financial Risk Company Management - Trachea a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyze the financial risk management company of Trachea a.s. based on information provided by the company management and economic department and the available financial statements for 2011 and 2012. Bachelor thesis deals with a theoreti-cal framework and practical side of financial risk management. The first part discusses the history, analysis, types of risk and generally used means of minimizing financial risks. In the second part of the theoretical findings are compared with specific information and re-sults provided by or obtained from the company statements, the assessment of the overall situation and the measures designed to improve the status of the company.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36062
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-06
local.subject finanční rizika cs
local.subject rizikový management cs
local.subject financial risks en
local.subject risk management en


Files in this item

Files Size Format View
novotný_2014_dp.pdf 3.221Mb PDF View/Open
novotný_2014_vp.pdf 120.7Kb PDF View/Open
novotný_2014_op.pdf 164.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account