Analýza a řízení podnikatelských rizik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a řízení podnikatelských rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Rídlová, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:51Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29829
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku analýzy a řízení rizik ve vybraném podniku. Teoretická část charakterizuje okolí podniku, riziko a jeho klasifikace, analýzu rizik a její metody. V praktické části je představen vybraný podnik, zabývající se zakázkovou strojní výrobou. Dále je provedena analýza současných rizik podniku, pomocí Porterovi metody konkurenč-ního prostředí, PEST analýzy a SWOT analýzy. Za pomoci těchto analýz je vypracováno zhodnocení a návrhy doporučení ke zlepšení stavu podniku.
dc.format 66
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject company en
dc.subject risk en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk management en
dc.title Analýza a řízení podnikatelských rizik
dc.title.alternative Business Risks Analysis and Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals wiht the problem of risk management and analysis in the selected company. The theoretical part characterizes the business environment, risk and its classifi-cation, risk analysis and its methods. In the practical part of the chosen enterprise, engaged in machinery production. Further analysis of the current risk-ups, Porter competing methods of the environment, PEST analysis and SWOT analysis. With the help of these analyzes is drawn evaluate proposals and recommendations to improve the state of the company.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36068
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
rídlová_2014_dp.pdf 2.040Mb PDF View/Open
rídlová_2014_vp.pdf 119.4Kb PDF View/Open
rídlová_2014_op.pdf 164.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account