Analýza následků nehod, havárií a úrazů ve společnosti Aircraft Industries, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza následků nehod, havárií a úrazů ve společnosti Aircraft Industries, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Mitáčková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:51Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29830
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik ve společnosti Aircraft Industries, a.s. Je rozvržena do dvou částí. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se nepříznivých událostí v podniku, bezpečnost práce a její právní úprava, systém prevence závažných havárií, management rizik a analýza rizik. V poslední kapitole objasňuji SWOT analýzu. Praktická část je zaměřena na popis společnosti a současného stavu bezpečnostního managementu. Dále je provedena analýza rizik, SWOT analýza a návrh na zlepšení bezpečnostního managementu společnosti.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní úraz cs
dc.subject nehoda cs
dc.subject havárie cs
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject bezpečnostní opatření cs
dc.subject accident at work en
dc.subject emergency en
dc.subject safety and labour protection en
dc.subject risk en
dc.subject risk analysis en
dc.subject security measures en
dc.title Analýza následků nehod, havárií a úrazů ve společnosti Aircraft Industries, a.s.
dc.title.alternative The Analysis of the Consequences of Accidents, Accidents and Injuries in the Company Aircraft Industries, JSC
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with analysis of risks in the Aircraft Industries, a.s company. This thesis consists of two sections. In the theory, there are presented basic concepts related to adverse events in the business, safety and legislation, the system of preventiv of ma-jor accidents, risk management and risk analysis. In the last chapter I explain SWOT ana-lysis. Practical part of the thesis is focused on the description of the company and the cur-rent situation of security management. Furthermore it is carried out risk analysis, SWOT analysis and proposal to improve safety management.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36069
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
mitáčková_2014_dp.pdf 1.518Mb PDF View/Open
mitáčková_2014_vp.pdf 159.9Kb PDF View/Open
mitáčková_2014_op.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account