Analýza krizové komunikace vybrané mimořádné události povodeň v MCHZ, a.s. v Ostravě (červenec 1997)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza krizové komunikace vybrané mimořádné události povodeň v MCHZ, a.s. v Ostravě (červenec 1997)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomaštík, Marek
dc.contributor.author Dušek, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:57Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29841
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Analýza krizové komunikace vybrané mimořádné události Povodeň v Moravských chemických závodech, a. s. v Ostravě (červenec 1997) se zabývá teorií a praxí krizové komunikace při velmi závažné mimořádné události. Mým cílem je zpracovat teoretická východiska z oblasti krizové komunikace, provést analýzu krizové komunikace vybrané mimořádné události a porovnat teoretická východiska a aspekty kon-krétní krizové komunikace vybrané mimořádné události. Na základě zmíněné analýzy a porovnání východisek a aspektů, je nedílnou součástí praktické části návrh doporučení vyplývajících z výše uvedeného.
dc.format 79 s. + příloha: 2 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Krizová komunikace cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject informační zabezpečení cs
dc.subject povodňové orgány cs
dc.subject pre-vence před povodněmi cs
dc.subject povodňová ochrana cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject řízení rizika cs
dc.subject ochrana obyvatel-stva cs
dc.subject mapování rizik cs
dc.subject Crisis communication en
dc.subject Extraordinary event en
dc.subject Information security en
dc.subject Flood authorities en
dc.subject Flood prevention en
dc.subject Flood protection en
dc.subject Crisis management en
dc.subject Risk management en
dc.subject Protection of the po-pulation en
dc.subject Risk mapping en
dc.title Analýza krizové komunikace vybrané mimořádné události povodeň v MCHZ, a.s. v Ostravě (červenec 1997)
dc.title.alternative Crisis Communication Analysis of Selected Emergency Occasion - Flood in Moravské chemické závody in Ostrava (July 1997)
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis entitled "Analysis of crisis communication of selected extraordinary event - Flood in Moravské chemické závody, a. s. in Ostrava (July 1997)" deals with the theory and practice of crisis communication at a very serious extraordinary event. My goal is to process the theoretical solution possibilities of crisis communication, to analyze the crisis communication of selected event and compare the theoretical solution possibili-ties and aspects for the specific crisis communication of selected event. Based on the afo-rementioned analysis and comparison of aspects and solution possibilities, the draft of re-commendations arising from mentioned above is the integral part to the practical section.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36084
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
dušek_2014_dp.pdf 1.255Mb PDF View/Open
dušek_2014_vp.pdf 98.70Kb PDF View/Open
dušek_2014_op.pdf 123.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account