Analýza podnikatelských rizik ve společnosti ZAKO Turčín s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza podnikatelských rizik ve společnosti ZAKO Turčín s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heinzová, Romana
dc.contributor.author Minařík, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:59Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29845
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza podnikatelského rizika ve vybraném podniku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se věnuji třem hlavním kapitolám, v praktické části se zaměřuji na kon-krétní podnik, se kterým jsem spolupracoval. Hlavní záměr je definovat podnikatelské rizika, například: rizika dodavatelská, odběratel-ská, politická, tržní atd. Následně jsem vypracoval analýzu současného stavu firmy, kde popisuji problematiku od firemní kultury až po nákupní a výrobní proces. Závěrem jsou popsány náměty a doporučení k celkovému zlepšení stavu firmy. Vybraný podnik lze zařadit do malých a středních podniků, ve firmě pracuje 97 zaměst-nanců. Jedná se o strojírenský podnik, působící ve Zlínském kraji.
dc.format 60 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject riziko cs
dc.subject podnik cs
dc.subject Analysis en
dc.subject company en
dc.subject risks en
dc.title Analýza podnikatelských rizik ve společnosti ZAKO Turčín s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Business Risks in ZAKO Turčín Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor´s work is analysis of business risk in chosen company. Work is consists of two main parts theoretical and practical part. In theoretical part I devote to free main chapters, in practical part I focus on concrete com-pany, which I cooperated on my bachelor´s work. Main intention is define the most frequent business risks, for example :contractor´s risks, customer´s risks, political risks, market risks etc. After that I prepared analysis of current situation in chosen company, where I described problems from company culture up to buying and producing process. In closing I described topics and recommendations to improvement total condition in com-pany. Selected company I arranged to group small and medium companies in Czech Republic, because they have 97 employees. The company is a modern engineering family-owned enterprise based in southeast Moravia Nera the Down of Zlin.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36088
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-06


Files in this item

Files Size Format View
minařík_2014_dp.pdf 1.448Mb PDF View/Open
minařík_2014_vp.pdf 161.5Kb PDF View/Open
minařík_2014_op.pdf 120.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account