Etická dimenze řízení krizí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Etická dimenze řízení krizí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čech, Petr
dc.contributor.author Sedlářová, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:14:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:14:59Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29847
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat úroveň a míru (dimenzi) dodržování etiky krizového řízení. Dalším cílem bylo zjistit, mají-li firmy a úřady zavedený řídící dokument etického chování během krizové situace. V rámci výzkumného šetření s využitím strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami vybraným pěti respondentům z řad firem a úřadů bylo shledáno, že dodržování etiky přestože je chápáno jako nutná součást společenského jednání, tak v praxi je patrná její značná absence i chybějící etický kodex krizového řízení.
dc.format 52 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etický kodex cs
dc.subject etika cs
dc.subject krizová etika cs
dc.subject krizová komunikace cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject orgány krizového řízení cs
dc.subject code of ethics en
dc.subject ethics en
dc.subject crisisethics en
dc.subject crisiscommunication en
dc.subject crisissituation en
dc.subject phasesofcrisis management en
dc.title Etická dimenze řízení krizí
dc.title.alternative Ethical Dimension of Crisis Management
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-06-06
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis was to explore the level and rate (dimension) of conforming the ethics of crisis management. Another aim was to find out if companies have established the main governing document of ethical behavior during a crisis situation. As part of the research using structured interview with open questions selected from among five respondents from companies and authorities, it was found that in compliance with ethics, even though it is seen as a necessary part social conduct and practice, the substantial absence is evident and the lack of a code of ethics crisis management.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36090
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
sedlářová_2014_dp.pdf 995.5Kb PDF View/Open
sedlářová_2014_vp.pdf 189.9Kb PDF View/Open
sedlářová_2014_op.pdf 159.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account