Likvidita povodňových škod

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Likvidita povodňových škod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Hyžová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:00Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29850
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice povodní a zejména škodám, které při povodních vznikají, ať už se jedná o škody finanční či nefinanční, a také jejich likviditou. V teoretické části vymezuji pojmy, které souvisí s tématem, zejména povodně, pojišťovnictví a také legislativa vztažná k tématu. Praktická část představuje především problematiku povodní a likvidace povodňových škod po praktické stránce se zaměřením na Uherskohradišťsko a povodeň, která se na tomto území odehrála v roce 2010. Při zpracování jsem využila analyticko-syntetickou a také komparativní metodu.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject škoda cs
dc.subject pojistná událost cs
dc.subject extraordinary event en
dc.subject flood insurance en
dc.subject damage en
dc.subject insurance event en
dc.title Likvidita povodňových škod
dc.title.alternative Liquidity of Flood Damages
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of floods and especially damage during the floods arise whether it be financial or non-financial damage as well as their liquidity. I define concepts related to the topic including floods, insurance and legislation related to the topic in the theoretical part. The practical part presents mainly the issue of floods and liquidation of flood damage from the practical to focus on Uherskohradišťsko and especially flood that occurred in this area in 2010. In the process, I used the analytic-synthetic and comparative method.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36093
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
hyžová_2014_dp.pdf 1.505Mb PDF View/Open
hyžová_2014_vp.pdf 43.98Kb PDF View/Open
hyžová_2014_op.pdf 71.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account