Vliv specifických abiotických látek na biodegradaci PVA v půdě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv specifických abiotických látek na biodegradaci PVA v půdě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Žáková, Radka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:00Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29851
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studií biologického rozkladu polyvinylalkoholu (PVA) v půdním prostředí za aerobních podmínek. Nejprve byla připravena směsná půda obsahující zemědělskou zeminu a komerční kompost, a následně byl zvolen nejoptimálnější poměr těchto složek v ní (1:1). Dále byly provedeny tři různé pokusy na degradaci PVA. První pokus zkoumal vlastní biodegradaci PVA v připravené půdě. Za 60 dní bylo rozloženo 24 % PVA. Druhý pokus byl zaměřen na degradaci PVA za přítomnosti fosforečnanů. Z tohoto pokusu nebylo možno určit účinek fosforečnanů na degradaci PVA. V třetím pokusu byla zkoumána degradace PVA za přítomnosti pyrolochinolinchinonu (PQQ). Bylo zjištěno, že přítomnost PQQ neovlivnila rozklad PVA.
dc.format 46
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject PQQ cs
dc.subject fosforečnany cs
dc.subject polyvinyl alcohol en
dc.subject biodegradation en
dc.subject PQQ en
dc.subject phosphates en
dc.title Vliv specifických abiotických látek na biodegradaci PVA v půdě
dc.title.alternative Influence of the Specific Abiotic Compounds on the PVA Biodegradation in the Soil
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the study aimed at biodegradation of polyvinyl alcohol (PVA) in soil environment under aerobic conditions. Firstly, a mixed soil was prepared by mixing agricultural soil with commercial compost. After the soil was prepared, the most optimal ratio of these components was determined (1:1). Three different assays for degra-dation of PVA were performed after. The first one examined biodegradation of PVA in the prepared soil. After 60 days, 24 % of PVA was broken down. The second assay was focused on degradation of PVA in presence of phosphates. An effect of phosphates on degradation of PVA could not be determined by this assay. Degradation of PVA in presence of PQQ was examined in third assay. It was found that the presence of PQQ did not affect the level of decomposition of PVA.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36094
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2014_dp.pdf 1.873Mb PDF View/Open
žáková_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
žáková_2014_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account