Analýza rizik a bezpečnosti práce u strojů ve společnosti Škoda Vagonka a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik a bezpečnosti práce u strojů ve společnosti Škoda Vagonka a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Havel, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:01Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29852
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik bezpečnosti práce u strojů. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy jako nebezpečí, riziko, analýza rizik a její metody, SWOT analýza a legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti ŠKODA VAGONKA a.s., dále střediska výroby hrubých staveb a systém hodnocení rizik na daném pracovišti. Cílem práce je vypracovat hodnocení rizik a na základě analýzy navrhnout firmě nápravná opatření ke snížení míry rizika pro zaměstnance.
dc.format 68 s. (13 432 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject Analýza rizik cs
dc.subject Hodnocení rizik cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject metoda PHN cs
dc.subject Protection and health safety at work en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk assessment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PHN method en
dc.title Analýza rizik a bezpečnosti práce u strojů ve společnosti Škoda Vagonka a.s.
dc.title.alternative Analysis of Risks and Occupational Safety of Machinery in Škoda Vagonka JSC
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the analysis of safety risks while working with machines. In the theoretical part are characterized basic terms such as hazard, risk, risk analysis and its methods, SWOT analysis and legislation of safety and health protecion at work. The practical part contains the charakteristics of ŠKODA VAGONKA a.s., next a center of bodyshell produce and a systém of risk assessment at the workplace. The aim of the thesis is to develop a risk assessment and on the basis of the analysis propose to the company corrective measures reducing the risk level to employees.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 36095
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
havel_2014_dp.pdf 2.721Mb PDF View/Open
havel_2014_vp.pdf 161.3Kb PDF View/Open
havel_2014_op.pdf 232.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account