Stanovení organického uhlíku a celkového dusíku v řece Dřevnici

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení organického uhlíku a celkového dusíku v řece Dřevnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Houser, Josef
dc.contributor.author Kroupa, Vladimír
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:01Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29853
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je stanovení organického uhlíku, celkového dusíku, porovnání zjištěných hodnot s prací Pavla Daníčka z roku 2013 a s odbornou studií z roku 1994. Tato bakalářská práce je složena z teoretické části a praktické části. Teoretická část je tvořena především základními informacemi o vodě, následují konkrétní charakteristiky znečišťování vod a vysvětlení stanovovaných parametrů. Podstatou praktické části je objasnění postupu vzorkování, způsobu vyhodnocení naměřených dat, zjištění konkrétních koncentrací organického uhlíku a celkového dusíku a jejich zařazení do skupin podle kvality určených normou ČSN 75 7221.
dc.format 65 s. (58 872 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject organický uhlík cs
dc.subject celkový dusík cs
dc.subject řeka Dřevnice cs
dc.subject potok cs
dc.subject organic carbon en
dc.subject total nitrogen en
dc.subject river Dřevnice en
dc.subject brook en
dc.title Stanovení organického uhlíku a celkového dusíku v řece Dřevnici
dc.title.alternative Total Organic Carbon and Total Nitrogen Determination in Dřevnice River
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2014-06-23
dc.description.abstract-translated The main goal of bachelor's work is determination of organic carbon, total nitrogen and comparing of achieved numbers with study done by Pavel Daníček in 2013 and with study done in 1994. This bachelor's work consists of theoretical part and practical part. The theoretical one is made of especially basic information about water, following specific characteristics of water pollution and explaining of measured parameters. The base of practical part is explaining of sampling procedure, a way which found data are calculated, finding out specific concentrations of organic carbon and total nitrogen and their categorization according to quality set by ČSN 75 7221 norm.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36096
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
kroupa_2014_dp.pdf 3.195Mb PDF View/Open
kroupa_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
kroupa_2014_op.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account