Kvantitativní analýza složení vodního skla

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvantitativní analýza složení vodního skla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Hudík, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:01Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29854
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývala kvantitativní analýzou složení vodního skla. V teoretické části se nachází popis vodního skla, jeho některých typů, vlastností a použití. Dále je v teoretické části uveden přehled metod analýzy vodního skla. Praktická část práce se zabývá kvantitativní chemickou analýzou složení vodního skla. Analyzované vzorky vodního skla byly dodány společností KOMA a.s. Vzorky vodního skla byly podrobeny kvantitativní analýze složení pro zjištění jejich procentuálního obsahu Na2O či K2O a SiO2. Zkušební vzorek byl analyzován pomocí různých titračních metod. V rámci této práce byla již využívaná metoda analýzy prováděná společností KOMA a.s. modifikována přídavkem KHCO3 či K2HPO4. Bylo zjištěno, že použití KHCO3 není vhodné. Naopak po použití inovované metody s K2HPO4 bylo zjištěno, že tato metoda svými parametry odpovídá požadavkům na rychlé a dostatečně přesné stanovení bez nutnosti náročného instrumentálního vybavení.
dc.format 48 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vodní sklo sodné cs
dc.subject vodní sklo draselné cs
dc.subject kvantitativní analýza cs
dc.subject titrace cs
dc.subject sodium water glass en
dc.subject potassium water glass en
dc.subject quantitative analysis en
dc.subject titration en
dc.title Kvantitativní analýza složení vodního skla
dc.title.alternative Quantitative Analysis of Water Glass Composition
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slavík, Roman
dc.date.accepted 2014-06-24
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the quantitative analysis of the composition of the water glass solution. The theoretical part is a description of a water glass solution, his types, properties and uses. The theoretical part provides an overview of methods for analyzing water glass solution. The practical part deals with the quantitative analysis of chemical composition of water glass solution. The analyzed samples of water glass solution were supplied by the company KOMA a.s. Samples of water glass solution were subjected to quantitative analysis to determine the composition of the percentage of Na2O or K2O and SiO2. Samples were analyzed using various titration methods. As part of this work has been used analysis method as implemented by KOMA a.s. modified by the addition of KHCO3 or K2HPO4. It has been found that the use of KHCO3 is not appropriate. In contrast, the use of innovative methods of K2HPO4 was found that the parameters of this method, is consistent with the rapid and sufficiently accurate determination without demanding instrumental equipment.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36098
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
hudík_2014_dp.pdf 1.909Mb PDF View/Open
hudík_2014_vp.pdf 62.11Kb PDF View/Open
hudík_2014_op.doc 97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account