Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Gottwaldová, Irena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:03Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29860
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je koncipována tak, aby čtenáři přiblížila problematiku přeshraniční spolupráce subjektů z České a Slovenské republiky na poli poskytování sociálních služeb. V první polovině literární rešerše (která tvoří teoretickou část práce) jsou definovány jednotlivé cíle práce a metody jejich naplnění, vymezeny základní pojmy sociální politiky, relevantně je zde rovněž vymezena i legislativa sociální oblasti, či problematika sociálních služeb, jakož i komunitního plánování a role samosprávných celků v prostředí sociálních služeb. Druhou polovinu literární rešerše tvoří seznámení s tematikou přeshraniční spolupráce, výklad základních pojmů, které jsou v této oblasti používány, přiblížení problematiky euroregionů, či seznámení s teoretickým pohledem na sociálně-demografickou analýzu. V úvodu praktické části je čtenář seznámen s existencí a funkcí Euroregionu Bílé Biele Karpaty, který je v dalších kapitolách rozdělen na sociodemografické analýzy obou krajů, které administrativně tvoří území Euroregionu. Statistické údaje jsou doplněny o názory zástupců municipalit z provedeného dotazníkového šetření a o aktuální údaje z databáze zařízení sociálních služeb, které jsou na řešeném území poskytovány. Veškeré analytické podklady spolu s teoretickými pojmy tvoří základnu projektu v závěrečné kapitole. Tento projekt je zaměřen na přenos know-how v oblasti sociálních služeb a naplňování základních principů přeshraniční spolupráce.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální politika cs
dc.subject "wellfare" cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject hranice cs
dc.subject pohraničí cs
dc.subject příhraniční region cs
dc.subject periferní oblasti cs
dc.subject přeshraniční spolupráce cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject euroregiony cs
dc.subject Euroregion Bílé Biele Karpaty cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject databáze sociálních služeb cs
dc.subject projekt cs
dc.subject social politics en
dc.subject "wellfare" en
dc.subject social services en
dc.subject common law en
dc.subject borders en
dc.subject border regions en
dc.subject periphery destinations en
dc.subject cross-border cooperation en
dc.subject European union en
dc.subject Euroregions en
dc.subject Euroregion Bílé Biele Karpaty en
dc.subject questionnaire research en
dc.subject social services database en
dc.subject project en
dc.title Návrh optimalizace dostupnosti sociálních služeb v Euroregionu Bílé - Biele Karpaty
dc.title.alternative Optimalization Concept of Social Services Availability in Euroregion Bílé - Biele Karpaty
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The structure of submitted theses is made to approach the topic of cross-border cooperation of subjects from Czech and Slovak republic in the field of social services supplying. In the first section of literature search (theoretical part) are defined the goals of theses with spe-cific methods to be reached, skilled terminology used in social politics, the common law connected with this topic and the social services matters. The second section includes familiarization with cross-border cooperation topic, interpretation of basic terminology, ap-proach to Euroregion topic, etc. Beginning of analytic part contains of statistical figures connected with Euroregion Bílé - Biele Karpaty, continues with attitudes of cities and vil-lages representatives taken in questionnaire research across all municipalities in region, analysis of actual supply in social services regional database. Final chapter the project - is based on all described analytics data. It is aimed to broadcast of know-how at social ser-vices field and filling up all basic principles of cross-border cooperation.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36107
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
gottwaldová_2014_dp.pdf 2.705Mb PDF View/Open
gottwaldová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
gottwaldová_2014_op.doc 91.30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account