Účast veřejnosti v územním plánování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účast veřejnosti v územním plánování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Janáč, Vojtěch
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:03Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29861
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na možnosti účasti veřejnosti v procesu územního plánování. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje pojmy s územním plánováním spjaté, právní rámec a možnosti zapojení veřejnosti do tohoto procesu. Praktická část popisuje a zkoumá konkrétní případy účasti veřejnosti při tvorbě územních plánů ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Povědomí veřejnosti o této oblasti je analyzováno na základě výsledků dotazníkového šetření, které je součástí práce. Poslední kapitola pak přináší návrh možností, jak by bylo možno aktuální stav v daných městech zlepšit.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject územní plánování cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject stavební zákon cs
dc.subject Vsetín cs
dc.subject Valašské Meziříčí cs
dc.subject spatial planning en
dc.subject spatial plan en
dc.subject community en
dc.subject building law en
dc.subject Vsetín en
dc.subject Valašské Meziříčí en
dc.title Účast veřejnosti v územním plánování
dc.title.alternative Public Participation in Spatial Planning
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on possibility of public participation at a proccess of spatial planning. The publication is divided to theoretical and practical part. Theoretical part explains terms related to spatial planning, legal point of view and possibilities of community participation in the process. Practical part describes and analyses particular cases of community participation during spatial planning process in towns of Vsetín and Valašské Meziříčí. Public awareness related to this topic is analyzed based on the questionaire survey, which is part of the thesis. Last chapter presents possibilities how to improve actual state in the mentioned cities.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36110
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
janáč_2014_dp.pdf 2.579Mb PDF View/Open
janáč_2014_vp.doc 89.63Kb Microsoft Word View/Open
janáč_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account