Evaluace rozvoje a návrhy opatření pro podporu ekologického zemědělství Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace rozvoje a návrhy opatření pro podporu ekologického zemědělství Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Kotačka, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:04Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29864
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je evaluace ekologického zemědělství Zlínského kraje, konkrétně na území Moravských Kopanic a následné návrhy na jeho podporu. Úvod teoretické části je věnován vysvětlení pojmu ekologické zemědělství s vymezením základních definicí a jeho zasazení do kontextu s konvenčními metodami hospodaření. V další teoretické kapitole je blíže popsána Společná zemědělská politika Evropské unie včetně pohledu do období 2014 až 2020. Třetí teoretická kapitola popisuje podporu ekologického zemědělství ze strany Evropské unie v návaznosti na udržitelnost venkova. Závěr teoretické části je věnován zemědělské politice České republiky a strategickým dokumentům ekologického zemědělství. Praktická část blíže popisuje situace zemědělství ve Zlínském kraji, analyzuje jeho současný stav a rozvoj ekologického zemědělství v oblasti Moravských Kopanic. Součástí diplomové práce je interpretace uskutečněných interview a návrh projektu pro podporu ekologického zemědělství Zlínského kraje.
dc.format 98 s. (150 272 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekologické zemědělství cs
dc.subject udržitelnost rozvoje venkova cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject dotace cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject společná zemědělská politika cs
dc.subject rozvoj ekologického zemědělství cs
dc.subject podpora ekologického zemědělství cs
dc.subject Moravské Kopanice cs
dc.subject organic farming en
dc.subject sustainable development of countryside and rural areas en
dc.subject environment en
dc.subject grants en
dc.subject European Union en
dc.subject Common Agricultural Policy en
dc.subject development of organic agriculture en
dc.subject support of organic agriculture en
dc.subject Moravské Kopanice en
dc.title Evaluace rozvoje a návrhy opatření pro podporu ekologického zemědělství Zlínského kraje
dc.title.alternative Evaluation of Development and Proposal for Measure for Support of Organic Farming in the Zlin Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The topic of my diploma thesis is evaluation of organic agriculture and ideas for its support in Zlín region, and particularly in the area of Moravské Kopanice. The introduction of the-oretical part deals with the notion of organic farming, its important definitions, and its im-plementation in the context of conventional agriculutral methods. In next theoretical chapter, Common Agricultural Policy of European Union is described, including the years 2014 2020. The third theoretical chapter describes how the European Union supports organic agriculture, in concurrence with the sustainability of countryside and rural areas. The last chapter of the theoretical part deals with agricultural policy of the Czech Republic and strategy documents of organic agriculture. The practical part describes in detail and analyses the current agricultural situation in Zlín region and the development of organic agriculture in the area of Moravské Kopanice. An interpretation of interviews and a project outline for the support of organic agriculture in the region are substantial part of this thesis.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36117
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kotačka_2014_dp.pdf 2.073Mb PDF View/Open
kotačka_2014_vp.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open
kotačka_2014_op.doc 91.01Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account