Evaluace vlivu Zlín Film Festivalu na město Zlín a návrh jeho dalšího rozvoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace vlivu Zlín Film Festivalu na město Zlín a návrh jeho dalšího rozvoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Lerl, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:04Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29865
dc.description.abstract ZLÍN FILM FESTIVAL Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež je největší a nejstarší filmový festival svého druhu na světě. Z hlediska historického můžeme hovořit o mnoho etapách této produkce. Tedy o počátku, kdy byl festival známý pod názvem Filmové žně, poté nejednou přejmenován. Filmový festival jakožto akce mezinárodního významu má na město Zlín i jeho okolí jistý vliv. Tato práce se zaměřuje na konkretizaci a určeni velikosti tohoto vlivu. Jako každý jiný projekt, tak i tento vyžaduje finanční prostředky k jeho organizaci, realizaci a rozvoji. Jak k možnostem rozvoje, tak i financování se budeme podrobněji věnovat v jednotlivých kapitolách této práce. Tyto kapitoly jsou velmi důležité z toho důvodu, aby si festival i nadále udržel své prestižní postavení mezi ostatními akcemi tohoto druhu ve světě, které dozajista má. Inovace i rozvoj však musíme provádět v souladu s duchem a tradicí této světoznámé produkce.
dc.format 88 s. (148 443 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Statutární město Zlín cs
dc.subject ZLÍN FILM FESTIVAL cs
dc.subject mládež cs
dc.subject děti cs
dc.subject kultura cs
dc.subject mladí tvůrci cs
dc.subject Univerzita Tomáše Bati cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject filmový festival cs
dc.subject financování cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Statutory city of Zlín en
dc.subject ZLÍN FILM FESTIVAL en
dc.subject youth en
dc.subject children en
dc.subject culture en
dc.subject young filmmakers en
dc.subject Tomas Bata University en
dc.subject Zlín Region en
dc.subject film festival en
dc.subject financing en
dc.subject development en
dc.subject tourism en
dc.title Evaluace vlivu Zlín Film Festivalu na město Zlín a návrh jeho dalšího rozvoje
dc.title.alternative The Evaluation of Zlin Film Festival´s Influence on City of Zlín with a Proposal for Further Development
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated ZLIN FILM FESTIVAL - International Film Festival for Children and Youth is the largest and oldest film festival of its kind in the world. From the historical point of view, we can divide it into many stages of its development. At the very beginning, the festival was known as the "Filmové žně", and afterwards was renamed many times. Film festival as an event of international importance certainly has an influence on the city of Zlin and its surroundings. This paper focuses on the specification and determination of the size and depth of this effect. Like any other project, the festival requires a financial support for its organization, implementation and development. We will concentrate on issues of development and financing in the detail in separate chapters of this paper. These chapters are very important to maintain festival´s prestigious position among the other actions of this kind. Festival has a constant need for continuous development and innovation, but to maintain the spirit of this world-renowned production is also very important.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36119
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
lerl_2014_dp.pdf 3.141Mb PDF View/Open
lerl_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
lerl_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account