Demografická změna na území města Zlína a návrh řešení potřeb bydlení deniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Demografická změna na území města Zlína a návrh řešení potřeb bydlení deniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Makarov, Radek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:05Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29868
dc.description.abstract Tato práce se zabývá analýzou demografického vývoje, dostupnosti bydlení a sociálních sluţeb pro seniory na území statutárního města Zlína. V úvodu teoretické práce jsou vy-světleny základní pojmy demografie, které jsou spojeny s věkovou strukturou obyvatelstva. Dále se práce věnuje problematice bydlení a sociálních sluţeb, kde je poté rozvedeno jejich základní rozdělení. V praktické části je zpracována samotná demografická analýza obyva-tel včetně prognózy dalšího vývoje a na ni navazuje kapitola analýza poptávky a nabídky sociálních sluţeb pro seniory. Na konci práce jsou na základě analýzy navrhnuty projekty, které reflektují potřeby seniorů.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject demografické stárnutí cs
dc.subject naděje doţití cs
dc.subject obyvatelstvo cs
dc.subject populace cs
dc.subject senioři cs
dc.subject sociální sluţby cs
dc.subject věková struktura obyvatelstva cs
dc.subject age-structure of population en
dc.subject demographic ageing en
dc.subject inhabitans en
dc.subject life expectancy en
dc.subject population en
dc.subject seniors en
dc.subject social services en
dc.title Demografická změna na území města Zlína a návrh řešení potřeb bydlení deniorů
dc.title.alternative Demographic Change in the Municipality of Zlin and a Proposal for Solving Housing Needs of Senior Citizens
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis is to analyze the demographic trends, availability of housing and social services for seniors in the Zlin municipality. Initially, the itroduction of basic terms of demographic terminology associated with the age-structure of the population is presented. The thesis then focuses on problems of housing and social services outlining their basic division. The practical part deals with the actual demographic analysis of the population including forecasts of future development. The supply and demand of social services for the elderly is analyzed in the next chapter. As a conclusion of this thesis, the actual projects reflecting the needs of seniors as identified throughout this work are propo-sed.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36122
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
makarov_2014_dp.pdf 1.995Mb PDF View/Open
makarov_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
makarov_2014_op.doc 91.09Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account