Evaluace činnosti euroregionů v rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce a návrh na zlepšení činnosti pro období 2014-2020 na příkladu Euroregionu Silesia

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace činnosti euroregionů v rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce a návrh na zlepšení činnosti pro období 2014-2020 na příkladu Euroregionu Silesia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Novotný, Dalibor
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:05Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29869
dc.description.abstract Tato práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, přičemž akcent je zaměřen především na jeden z jejich cílů - Evropskou územní spolupráci. Konkrétně se jedná o česko-polskou přeshraniční spolupráci spadající do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, kdy je na příkladu Euroregionu Silesia popsáno působení euroregionů v tomto operačním programu. Teoretická část práce je zaměřena na popis regionální politiky s ohledem na její cíle a způsob financování prostřednictvím příslušných fondů, potažmo konkrétních operačních programů. Praktická část práce je zaměřena na evaluaci činnosti euroregionů v rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce, zejm. se zaměřením na výkon funkce Správce Fondu mikroprojektů v rámci těchto programů, přičemž na základě této evaluace jsou vypracovány návrhy na zlepšení v programovém období 2014-2020.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Regionální politika cs
dc.subject přeshraniční spolupráce cs
dc.subject euroregiony cs
dc.subject Fond mikroprojektů cs
dc.subject dotace cs
dc.subject Regional policy en
dc.subject cross-border cooperation en
dc.subject Euroregions en
dc.subject Micro-project Fund en
dc.subject grants en
dc.title Evaluace činnosti euroregionů v rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce a návrh na zlepšení činnosti pro období 2014-2020 na příkladu Euroregionu Silesia
dc.title.alternative Evaluation of the Euroregions´ Activities in the Czech-Polish Programmes of Cross-border Co-operation and the Proposal of Improving Their Activities in the Period 2014-2020 by the Example of the Euroregion Silesia
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Martin
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The work deals with the regional policy of the European Union, especially one of its objectives - the European territorial cooperation. It focuses on the Czech - Polish cross-border cooperation within the Operational Programme of Cross-border Cooperation Czech Republic - Republic of Poland and describes the role of Euroregions in this programme by the example of the Euroregion Silesia. The theoretical part of the work focuses on the description of the EU regional policy, its objectives and ways of its financing by means of the respective funds and particular operational programmes. The practical part of the work focuses on evaluation of the Euroregions´ activities in the Czech - Polish cross-border cooperation programmes, mainly their role of an Administrator of the Micro-project Fund within the framework of these programmes, and on the basis of this evaluation some proposals for improving their role for the period 2014 - 2020 have been worked out.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36126
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
novotný_2014_dp.pdf 1.860Mb PDF View/Open
novotný_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
novotný_2014_op.pdf 1.723Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account