Projekt posílení rozvoje Zlínského kraje prostřednictvím podpory nabídky dalšího vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt posílení rozvoje Zlínského kraje prostřednictvím podpory nabídky dalšího vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel
dc.contributor.author Reimerová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:06Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29872
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá významem celoživotního vzdělávání a dalšího profesního vzdělávání pro rozvoj lidských zdrojů v ČR a v Evropské unii. Teoretická část je zaměřena na shrnutí poznatků souvisejících s kohezní politikou EU, finančními nástroji kohezní politiky, celoživotním a dalším profesním vzděláváním a jejich významem v teoriích regionálního rozvoje. Dále definuje důležité postavení celoživotního vzdělávání z hlediska zvýšení konkurenceschopnosti regionů v EU. Praktická část je založena na průzkumu nabídky dalšího vzdělávání a poptávky na trhu práce ve Zlínském a Olomouckém kraji a jejich vzájemném srovnání. Následuje návrhová část, kterou tvoří strukturovaná projektová žádost založená na výstupech provedených průzkumů.
dc.format 120 s. (184 279 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kohezní politika cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject nabídka dalšího vzdělávání cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Cohesion Policy en
dc.subject European Social Fund en
dc.subject Lifelong Learning en
dc.subject Further Learning en
dc.subject Further Education Offer en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject Zlín Region en
dc.title Projekt posílení rozvoje Zlínského kraje prostřednictvím podpory nabídky dalšího vzdělávání
dc.title.alternative Project of Zlín Region´s Development Through the Lifelong Education Offer
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juráň, Michal
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to define the importance of lifelong learning and further learning for human resources development in EU. The theoretical part focuses on summarizing fin-dings related to cohesion policy, financial instruments of cohesion policy, lifelong and further learning and its significance embodied in the theories of regional development. Furthe-more, it defines important role for education in terms of enhancing regional competitiveness. The empirical part is based on comparation and a survey of further education supply and of labour market demand in Zlin and Olomouc region. The following suggesting part serves as a structured project application based on detections of performed surveys.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36130
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
reimerová_2014_dp.pdf 3.214Mb PDF View/Open
reimerová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
reimerová_2014_op.pdf 150.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account