Evaluace ekologického zemědělství a jeho vlivu na rozvoj venkova ve vybraných zemích střední Evropy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace ekologického zemědělství a jeho vlivu na rozvoj venkova ve vybraných zemích střední Evropy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Surá, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:06Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29874
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce s názvem Evaluace ekologického zemědělství a jeho vlivu na rozvoj venkova ve vybraných zemích střední Evropy charakterizuje význam ekologic-kého zemědělství, venkovských oblastí a dále se věnuje organizacím a legislativnímu rámci v této oblasti. V praktické části jsou specifikovány činnosti jednotlivých ekologických zemědělců Zlínského kraje a Dolních Rakous. Poslední část obsahuje jednoduchou SWOT analýzu zabývající se ekologickým zemědělstvím ve Zlínském kraji. Dále je součástí návrh opatření ekologických zemědělců Zlínského kraje. Cílem práce je zhodnocení ekologického zemědělství a jeho vlivu na rozvoj venkova ve vybraných zemích střední Evropy.
dc.format 107 s. (129 607 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekologické zemědělství cs
dc.subject ekofarma cs
dc.subject venkovská oblast cs
dc.subject rozvoj venkova cs
dc.subject Organic Farmig en
dc.subject organic farm en
dc.subject rural area en
dc.subject rural development en
dc.title Evaluace ekologického zemědělství a jeho vlivu na rozvoj venkova ve vybraných zemích střední Evropy
dc.title.alternative Evaluation of Organic Farming and its Effect on Rurals Development in Selected Countries of Central Europe
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikulec, Petr
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis called Evaluation of Organic Farming and its Effect on Rurals Development in Selected Countries of Central Europe characterizes the importace of organic farming, rural areas, organizations and legislative framework in this area. In the practical part are specified the activities of organic farmers worked in Zlínský kraj and Lower Austria. The last section contains a simple Swot analysis of Organic Farming in Zlínský kraj. Also included of the last section is a proposal of the measures of Organic Farmers in Zlínský kraj. The aim of thesis is Evaluation of Organic Farming and its Effect on Rural Development in Selected Countries of Central Europe.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36132
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
surá_2014_dp.pdf 3.313Mb PDF View/Open
surá_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
surá_2014_op.pdf 62.38Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account