Návrh dalšího rozvoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh dalšího rozvoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Šlesinger, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:06Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29875
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu veřejné dopravy na území Olomouckého kraje v rámci integrovaného dopravního systému. Teoretická část zahrnuje metody výzkumu práce, jmenuje základní legislativní akty České republiky týkající se jednotlivých druhů dopravy. Dále se zabývá rešerší dopravních systémů a popisuje základní pojmy dopravy. Praktická část zahrnuje stručnou charakteristiku kraje, samotnou podrobnou analýzu a z ní vycházející SWOT analýzu, která na základě zjištěných informací, hodnotí přednosti a nedostatky dopravní obslužnosti a samotného systému. V poslední kapitole je navržen projekt rozšíření Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
dc.format 93 s. (134 836 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cs
dc.subject dopravní infrastruktura cs
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject hromadná doprava cs
dc.subject integrovaný dopravní systém cs
dc.subject KIDSOK cs
dc.subject linková doprava cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject společný tarif cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject transportation en
dc.subject transport infrastructure en
dc.subject transport services en
dc.subject public transport en
dc.subject integrated transportation system en
dc.subject KIDSOK en
dc.subject bus transport en
dc.subject road transport en
dc.subject common charge en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject railway transport en
dc.title Návrh dalšího rozvoje Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
dc.title.alternative A Project on Development of The Olomouc Regional Integrated Public Transportation System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on an analysis of current state of public transport in Olomouc Region within an integrated transportation system. The theoretical part of the thesis includes research methods and enumerates basic legislative acts of the Czech Republic dealing with various sorts of transport. Beyond, it pursues with a research and description of fundamental terms in the field of transportation. The practical part covers brief characterization of the Region and so called SWOT analysis patterned on detailed indepth analysis. On the basis of gained information this SWOT analysis assesses strengths and weaknesses of the transport services and the transportation system itself. The final part of the thesis suggests the scheme of an expansion of Olomouc Regional Integrated Public Transportation System.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36133
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šlesinger_2014_dp.pdf 13.88Mb PDF View/Open
šlesinger_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
šlesinger_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account