Projekt zlepšení image Městského úřadu ve Strážnici

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení image Městského úřadu ve Strážnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Štěrbová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:07Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29876
dc.description.abstract Práce pojednává o Městském úřadu ve Strážnici, dotýká se také města samotného. Zaměřu-je se na popis a vymezení teoretických poznatků z oblasti image, firemní identity a etiky a na jejich souvislost s veřejnou správou a veřejnosprávní institucí. Cílem práce je vypracování komplexního projektu zlepšení image Městského úřadu Stráž-nice. Orientuje se zejména na tvorbu etického kodexu, tento je pak doplněn o další doku-ment, jenž na městském úřadě chybí a jenž je nezbytnou součástí základní dokumentace potřebné pro zaměstnance veřejnosprávní instituce. Praktická část se mimo tento projekt věnuje analýze současného stavu image a firemní identity na Městském úřadě Strážnice, k čemuž využívá zejména hodnocení image jak za-městnanci městského úřadu, tak občany města Strážnice.
dc.format 157
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject image cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject etika cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject public administration en
dc.subject image en
dc.subject corporate identity en
dc.subject ethics en
dc.subject ethical code en
dc.title Projekt zlepšení image Městského úřadu ve Strážnici
dc.title.alternative Project to Improve the Image of Strážnice Municipality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with Strážnice Municipality, touching also the city itself. It is focused on the description and definition of the theoretical knowledge of image, corporate identity and ethics and their relationship with the public administration and public institution. The aim is to develop a comprehensive project for improving the image of Strážnice Municipality. It focuses most of all on the creation of the ethical code, which is then supplemented by other document, which is missing at the municipality and which is an essential part of the basic documentation necessary for employees of the public administration institution. The practical part is out of this project dedicated to analyzing the current state of corporate image and corporate identity of Strážnice Municipality. It uses especially image evaluation by the employees of the municipality as well as by the citizens of Strážnice.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 36134
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
štěrbová_2014_dp.pdf 13.37Mb PDF View/Open
štěrbová_2014_vp.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open
štěrbová_2014_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account