Vliv svařování na deformaci svarků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv svařování na deformaci svarků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Letko, Ivan
dc.contributor.author Slováček, Rostislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:07Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29878
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá základní problematikou svařování a popisuje jeho vliv na výslednou deformaci svarového spoje. Jasně popisuje základní pravidla pro úspěšné provedení svaru a specifikuje problémy, kterým je třeba přikládat význam. Z pohledu finálního výrobku se zaměřuje především na deformace svařence a jejich výpočtu. Cílem práce je položit základ pro další výzkum deformací vlivem svařování a to tak, aby na něj bylo možno plynule navázat a téma patřičně rozvinout v diplomové práci.
dc.format 53 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Svařování cs
dc.subject svár cs
dc.subject svarek cs
dc.subject svařitelnost cs
dc.subject základní materiál cs
dc.subject přídavný materiál cs
dc.subject deformace cs
dc.subject welding en
dc.subject weld en
dc.subject weldment en
dc.subject weldability en
dc.subject basic material en
dc.subject filler material en
dc.subject deformation en
dc.title Vliv svařování na deformaci svarků
dc.title.alternative Influence of Welding for Quality of Weld Joint
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rokyta, Luboš
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the fundamentals of welding and describes its impact on the resulting deformation of the welded joint. Clearly describes the basic rules for successful pro-seam and specifies the problems that need to attach any significance. From the perspective of the final product focuses mainly on welding and deformation of the calculation. The aim is to lay the foundation for further research and deformations due to welding so that it was possible to establish a smoothly no topic adequately developed in the thesis.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 36142
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
slováček_2014_dp.pdf 1.795Mb PDF View/Open
slováček_2014_vp.pdf 177.2Kb PDF View/Open
slováček_2014_op.pdf 175.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account