Návrh polyuretanové vrstvy pro zvýšení akustického útlumu turbodieselového motoru osobního automobilu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh polyuretanové vrstvy pro zvýšení akustického útlumu turbodieselového motoru osobního automobilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juřička, Martin
dc.contributor.author Svoboda, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:09Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29884
dc.description.abstract S rozvojem automobilového průmyslu, který má v ČR velmi významný podíl jak na trhu práce, tak ve vývoji a výrobě, roste požadavek na komfort vnitřního prostředí automobilů. Řešení vnitřní hlučnosti automobilů má stálý význam v celkovém kontextu požadavků na automobil ať už nový či zánovní. Mezi nejhlučnější osobní automobily patří ty, které mají pohonnou jednotku tvořenou dieselovým nebo turbodieselovým motorem. Tato hlučnost potom vychází ze samotné konstrukce vznětového motoru. Pokud budeme uvažovat časo-vou osu, ve které vozidlo existuje, tak zjistíme, že dochází k únavě a snížená účinnosti jed-notlivých komponent nebo celých dílů konstrukce. Náhrada konstrukčních dílů nebo jejich částí při servisu je v dnešní době nedílnou součástí a týká se prakticky jak nových tak oje-tých vozů. Zvyšování tepelné nebo akustické izolace je důležité z hlediska rostoucího prů-měrného věku ojetých vozů, u kterých se hlučnost zvyšuje postupem času (obecně v důsledku stáří vozidla). Mezi nejvýznamnější místa k tlumení motoru a mechanismů ko-lem motoru patří prostor uvnitř motoru, ale také uvnitř interiéru. Tyto tlumící vrstvy jsou na bázi vláknitých nebo porézních dílů s vyšším nebo vysokým stupněm pohltivosti a zvukové neprůzvučnosti. Zvýšením těchto vrstev pomocí polyuretanové vrstvy, nebo přímo nahrazení stávající izolace je možné dosáhnout, za určitých podmínek, snížení hlukové expozice uvnitř vozidla a tím i zpříjemnit jízdu jako takovou.
dc.format 152 s. (21 477 slov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Akustika cs
dc.subject tlumení hluku cs
dc.subject turbodieselový motor cs
dc.subject interiér automobilu cs
dc.subject polyuretany cs
dc.subject Acoustic en
dc.subject noise damping en
dc.subject turbo diesel engine en
dc.subject interior of passenger car en
dc.subject polyurethanes en
dc.title Návrh polyuretanové vrstvy pro zvýšení akustického útlumu turbodieselového motoru osobního automobilu
dc.title.alternative Desing of Polyurethane Layer for Increasesment of Sound Absorption of Turbo Diesel Engine in Passenger Car
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smolka, Petr
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The development of the automotive industry in the Czech Republic has a very significant share in the labor market, the development and the production. Also the demand for auto-motive comfort of the interior environment is growing. Solution to the interior noise of vehicles is still important in the overall context of the requirements for new vehicles or almost new. The noisiest passenger cars are those that use a diesel or turbo diesel drive unit. This noise is developed inside the actual construction of a diesel engine. If we consider timeline in which the vehicle exists we find that there is fatigue and reduced efficiency of individual components or whole parts of the structure. Replacement of components or their parts is an inseparable part of service and it applies to both new and used cars. Increasing in thermal or acoustic insulation is important from viewpoint of growing average age of used cars which the noise level increases over time (generally due to the age of the vehicle). The most significant places for noise damping of the motor and mechanisms around the engine are the space inside the drive unit and within the interior. These damping layers are based on fibrous or porous materials with a higher or the highest level of noise absorption and attenuation. Increasing these layers using polyurethanes or directly replacing existing insulation can be more efficient and under certain circumstances the noise exposure inside the interior of vehicle can be reduced and make the ride more comfortable.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 36149
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-28


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2014_dp.pdf 9.656Mb PDF View/Open
svoboda_2014_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
svoboda_2014_op.pdf 169.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account