Stanovení kovů v rostlinných olejích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení kovů v rostlinných olejích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudolf, Ondřej
dc.contributor.author Polzerová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:11Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29888
dc.description.abstract Obsahem teoretické části této práce je zhodnocení rostlinných olejů jako důležité složky lidské výživy. Úkolem je také popsat toxické a přirozeně se vyskytující kovy v rostlinných olejích. Dále je tato část zaměřena na jednotlivé metody a techniky, které lze ke stanovení kovů využít. Praktická část této práce je založena na stanovení koncentrací jednotlivých kovových prvků (Fe, Zn, Cu, Cr, Ni a Hg) ve vzorcích rostlinných olejů a vzájemném porovnání těchto olejů na základě dosažených výsledků. K analýze bylo použito 34 vzorků jedlých rostlinných olejů. Koncentrace kovových iontů byly stanoveny ve dvou opakováních metodou AAS po předchozím rozkladu kyselinou v mikrovlnném poli. K vyhodnocení lineární závislosti mezi absorbancí a koncentrací kovů byla využita metoda kalibrační křivky. Získané výsledky dokazují, že obsah kovů v olejích závisí jak na konkrétním druhu rostliny a jejím původu, tak i na metodě zpracování.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rostlinný olej cs
dc.subject kov cs
dc.subject toxický účinek cs
dc.subject mineralizace cs
dc.subject spektroskopie cs
dc.subject vegetable oil en
dc.subject metal en
dc.subject toxic effect en
dc.subject mineralization en
dc.subject spectroscopy en
dc.title Stanovení kovů v rostlinných olejích
dc.title.alternative Determination of Metals in Vegetable Oils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Janiš, Rahula
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The content of theoretical part of this thesis is to evaluate the vegetable oils as an important component of human nutrition. The aim is to describe toxic and natural metals, which are component of vegetable oils. The theoretical part is also devoted to each methods and techniques of determination metals in vegetable oils. The practical part is focused on determine concentrations of individual metal elements (Fe, Zn, Cu, Cr, Ni a Hg) in the samples of vegetable oils and mutual comparison this oils on the basis of obtained results. In this work, 34 samples of edible vegetable oils were used for their metal content. Metal ion concentrations were determined as two replicates by AAS, prior to use of microwave-assisted acid digestion method. A calibration curve was obtained to see the linear relationship between absorbance and concentration. The results obtained revealed that the contents in metal residues depend on the particular type of oil and this origin, probably due to different processing.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36155
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
polzerová_2014_dp.pdf 6.102Mb PDF View/Open
polzerová_2014_vp.pdf 68.47Kb PDF View/Open
polzerová_2014_op.pdf 174.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account