Provoz systémových IT služeb v informačním systému Fakultní nemocnice Olomouc

DSpace Repository

Language: English čeština 

Provoz systémových IT služeb v informačním systému Fakultní nemocnice Olomouc

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Berka, Jaromír
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:11Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29890
dc.description.abstract Práce reflektuje problematiku provozování systémových IT služeb v prostředí Fakultní nemocnice Olomouc. Prochází postupně celou problematikou zajištění vysoké dostupnosti systémových IT služeb, a to od úrovně vybavení datového centra, až po způsob zajištění systémových IT služeb. Významná část práce je věnována nejmodernějším technologiím společnosti Microsoft, pomocí nichž je vysoká dostupnost zajištěna. Veškeré návrhy vysoké dostupnosti byly ověřeny v testovacím prostředí Fakultní nemocnice Olomouc a mohou být využity v produkčním prostředí. Práce seznamuje se základními pojmy řízení kontinuity organizace, včetně vysvětlení procesu zajišťující obnovu ICT služeb podniku po havárii. Důležitou částí práce je objasnění zásad vrstvení informačního systému od HW zdrojů po samotnou provozovanou podnikovou aplikaci.
dc.format 83 s. (83 940 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vysoká dostupnost cs
dc.subject Hyper-V cs
dc.subject Zotavení po havárii cs
dc.subject ITIL cs
dc.subject Datové centrum cs
dc.subject Datové sítě cs
dc.subject High availability en
dc.subject Hyper-V en
dc.subject Disaster recovery en
dc.subject ITIL en
dc.subject Data center en
dc.subject Data network en
dc.title Provoz systémových IT služeb v informačním systému Fakultní nemocnice Olomouc
dc.title.alternative The Operation of an IT Services System in the Faculty Hospital, Olomouc´s Information System
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysel, Martin
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated This work reflects problems of running of systematic IT services in the environment of the University Hospital of Olomouc. Step by step it goes through the whole topic of arranging the high availability of systematic IT services varying from the level of equipping of the data centre to the way of procuring of systematic IT services. Great part of the work is dedicated to the state-of-the-art technologies of the Microsoft company with which help the high availability is guaranteed. All proposals for the high accessibility were verified in the testing environment of the University Hospital of Olomouc and these can be further used in the production environment. The work acquaints with the basic terminology of managing the continuity of an organization, including explanation of the process of securing the renowal of the IT services of the organisation after an emergency accident. A very important part of the work is clarifying the principles of layering of the IT system from the HW sources to the running organisation application itself.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36163
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-06-10
local.subject fakultní nemocnice cs
local.subject informační služby cs
local.subject teaching hospitals en
local.subject information services en


Files in this item

Files Size Format View
berka_2014_dp.pdf 4.685Mb PDF View/Open
berka_2014_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
berka_2014_op.doc 288Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account