Centralizovaný řídicí systém na bázi TCP/IP

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Centralizovaný řídicí systém na bázi TCP/IP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Bachánek, Richard
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:12Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29891
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh a realizace systému řízení pro soustavu detektorů a aktorů. Tyto periferie jsou řešeny moderním a levným způsobem, který ke komunikaci s nadřazeným systémem využívá TCP/IP protokol a bezdrátovou síť WIFI. V průběhu textu je diskutováno zabezpečení komunikace v rámci intranetu a Internetu, ale i možné alternativy přenosu informace. Praktická část práce pojednává o softwarovém a hardwarovém řešení jednotlivých periferií a také funkci řídicího systému, která je společně s periferiemi demonstrována na diferenčně řízeném robotovi, ovládaném prostřednictvím bezdrátové WIFI sítě.
dc.format 60 s. (59 727)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řídicí systém cs
dc.subject detektor cs
dc.subject aktor cs
dc.subject robot cs
dc.subject TCP/IP cs
dc.subject WIFI cs
dc.subject control system en
dc.subject detector en
dc.subject actuator en
dc.subject robot en
dc.subject TCP / IP en
dc.subject WIFI en
dc.title Centralizovaný řídicí systém na bázi TCP/IP
dc.title.alternative A Centralized Control System Based on TCP/IP
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is the design and implementation of the management system for a set of detectors and actuators. These peripherals are designed with modern and cost-effective way to communicate with the master system uses the TCP / IP protocol and WIFI wireless network. Throughout the text is discussed security communication in the intranet and the Internet, as well as possible alternatives to transmission of information. The practical part deals with software and hardware solutions to individual devices and the control system, which along with peripherals demonstrated to differentially control the robot, controlled via wireless WIFI network.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36164
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
bachánek_2014_dp.zip 1.961Mb Unknown View/Open
bachánek_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
bachánek_2014_op.pdf 771.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account