Využití technologie elektronického podpisu a prostředí Datových schránek ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití technologie elektronického podpisu a prostředí Datových schránek ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Bánský, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:12Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29892
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na problematiku využití elektronického podpisu a prostředí datových schránek ke komunikaci s orgány veřejné moci. Nejdříve představuje důvody zavedení datových schránek jako prvku eGovernmentu, jejich základní popis a účel použití pro občana, živnostníka a právnickou osobu. Vysvětluje princip elektronického podepisování a uvádí způsoby získání kvalifikovaného certifikátu. V závěru hodnotí tuto službu z pohledu běžného uživatele a zmiňuje její výhody a nevýhody.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject datové schránky cs
dc.subject eGovernment cs
dc.subject certifikát cs
dc.subject certifikační autorita cs
dc.subject electronic signature en
dc.subject data boxes en
dc.subject eGovernment en
dc.subject certificate en
dc.subject certification authority en
dc.title Využití technologie elektronického podpisu a prostředí Datových schránek ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státní podnik
dc.title.alternative The Use of Electronic Signature Technology and Data Box Environments in the State-run STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN Organisation
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašek, Václav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This work is focused on the use of electronic signature and surroundings data boxes for communication with public authorities. It first presents the reasons for the introduction of data boxes as an element of eGovernment, their basic characteristics and the intended use for the citizen, entrepreneur and legal person. It explains the principle of an electronic signature and provides ways to get a qualified certificate. In conclusion, my thesis evaluates the service from the perspective of the common user and discusses its advantages and disadvantages.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36165
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-22
local.subject polygrafický průmysl cs
local.subject graphic arts industry en


Files in this item

Files Size Format View
bánský_2014_dp.pdf 1.638Mb PDF View/Open
bánský_2014_vp.pdf 60.20Kb PDF View/Open
bánský_2014_op.pdf 68.36Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account