Výběr a využití nového softwaru pro městskou policii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výběr a využití nového softwaru pro městskou policii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav
dc.contributor.author Dobešová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:18Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29905
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou využití informačního systému pro zpracování a vedení agendy Městské policie Vyškov. Z analýzy současného stavu bylo zjištěno, že doposud používaný program s názvem DERIK, již nevyhovuje požadavkům pro zpracování veškeré dokumentace spojené s prací Městské policie Vyškov. Na základě toho bylo přistoupeno k pořízení nového informačního systému. Prvním krokem bylo vypracování požadavků, které musí informační systém splňovat, jak z legislativního hlediska, tak z pohledu potřeb městské policie. Dalším krokem bylo oslovení firem zabývajících se touto problematikou a poptávka cenových nabídek pro nákup definovaného systému, včetně praktických ukázek. Z vyhodnocení vyplynulo, že nejlepší bude vytvoření nového informačního systému přímo na míru Městské policie Vyškov.
dc.format 80 s. (106 010 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační systém cs
dc.subject městská policie cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject agilní programování cs
dc.subject information system en
dc.subject city police en
dc.subject tender en
dc.subject agile programming en
dc.title Výběr a využití nového softwaru pro městskou policii
dc.title.alternative The Selection and Use of New Software for Municipal Police Forces
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Polášek, David
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focusing on the issue of usage of information system for processing and management of agenda of City police Vyskov. Based on analysis of the current state was found out that the currently used program named DERIK is no longer meeting requirements for processing of all the docummentation related to work of City police Vyskov. Based on this fact steps were taken towards purchase of a new information system. First step was the elaboration of the requirements to be met by the new information system both from the legislative perspective and from perspective of needs of the city police. Next step was to approach the companies working with respective issues and request price bids for the defined system, including practical demonstrations. Result of assessment was that the best option will be creation of a new information system tailored for the needs of the City police Vyskov.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36181
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
dobešová_2014_dp.pdf 1.796Mb PDF View/Open
dobešová_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
dobešová_2014_op.jpg 782.6Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account