Projektový záměr realizace řídícího a informačního systému inteligentní budovy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projektový záměr realizace řídícího a informačního systému inteligentní budovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Dvořák, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:20Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29911
dc.description.abstract Práce seznamuje čtenáře s inteligentními budovami, a to s postupným vývojem, až k využívání nejmodernějších technologií a poznatků z oblasti informačních technologií. Zabývá se přínosy pro obyvatele domu, komunikačním řešením a zabezpečením. V práci jsou popsány jednotlivé prvky, typy aktorů, senzorů, a propojovacích článků, které systém tvoří jako jeden celek. Poznatky z problematiky jsou užity v praktické části, k návrhu systému, jako funkčního celku, s ohledem na jednoduchost, funkčnost a bezpečnost. Nakonec je provedeno technické a ekonomické vyhodnocení typového řešení. Závěr obsahuje zhodnocení zjištěných poznatků.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject informační systém cs
dc.subject nízkoenergetický dům cs
dc.subject řídící systém cs
dc.subject KNX cs
dc.subject information system en
dc.subject low-energy house en
dc.subject control system en
dc.subject KNX en
dc.title Projektový záměr realizace řídícího a informačního systému inteligentní budovy
dc.title.alternative A Feasibility Study of a Control and Informatics System for an Intelligent Building
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovář, Josef
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis introduces the reader to the intelligent buildings, its progressive evolution and the use of the most recent modern technologies and knowledge from the field of information technologies. It also follows up the residents benefits, communication solution and security. The individual elements are described further in the thesis, as well as the types of actors, sensors and interconnectors, all of which form the system as a unit altogether. All the knowledge is then used in the practical part to design the system as a operational unit, considering simplicity, functionality and safety. Technical and economical evaluation of the solution is done in the end. The conclusion evaluates the knowledge I have learned.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36188
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-28
local.subject inteligentní budovy cs
local.subject bezpečnostní projekty cs
local.subject intelligent buildings en
local.subject security projects en


Files in this item

Files Size Format View
dvořák_2014_dp.pdf 2.760Mb PDF View/Open
dvořák_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořák_2014_op.doc 263Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account