Krádež identity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Krádež identity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Hubáček, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:27Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29930
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat příčiny vzniku krádeží a navrhnout ochranná opatření proti nim. Teoretická část popisuje možné způsoby identifikace osob pomocí fyzických dokladů a následně se věnuje identifikátorům používaným ve virtuálním prostředí. Praktická část se zaměřuje na aktuální metody krádeže a zneužití identity, dále na využívaná bezpečností opatření. V závěru jsou navržena doporučení sloužící k eliminaci rizik těchto krádeží.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Krádež identity cs
dc.subject osobní doklady cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject Identity theft en
dc.subject personal documents en
dc.subject identification en
dc.subject security en
dc.title Krádež identity
dc.title.alternative Identity Theft
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the problem of identity theft. The aim is to identify the causes of thefts and propose protective measures against them. The theoretical part describes possible ways of identifying people by physical evidence and then it concentrates on identifiers used in a virtual environment. The practical part focuses on current methods of identity theft and misuse, followed by using safety measures. In the conclusion, there are proposed recommendations used for eliminate the risks of these thefts.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36209
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
hubáček_2014_dp.pdf 1.854Mb PDF View/Open
hubáček_2014_vp.doc 297Kb Microsoft Word View/Open
hubáček_2014_op.doc 251.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account