Elektronické služby města

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronické služby města

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Chudárková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:28Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29935
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá elektronickými službami města. Práce je rozdělena na dvě části na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je provedena rešerše dané problematiky. Praktická část práce seznamuje s problematikou e-města a porovnává služby města Zlína a Ostravy. Na základě výzkumu je proveden návrh úprav nejžádanější elektronické služby a vyhodnoceny očekávané přínosy a dopady z pohledu občanů a úředníků. Dále jsou diskutovány bezpečnostní otázky e-governmentu a je navržen nový směr vývoje systému městského e-governmentu.
dc.format 70 s. (11 483 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject e-government cs
dc.subject Informační systém veřejné správy cs
dc.subject Czech POINT cs
dc.subject Informační systém základních registrů cs
dc.subject datová schránka cs
dc.subject elektronické služby cs
dc.subject e-government en
dc.subject public administration information system en
dc.subject Czech POINT en
dc.subject the information system of the basic registers en
dc.subject data box en
dc.subject electronic services en
dc.title Elektronické služby města
dc.title.alternative Municipal Electronic Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kladníček, Milan
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the electronic services of the city. The work is divided into two parts, the theoretical and practical part. In the theoretical part of the work the research of the issue is carried out. The practical part of the thesis introduces the issue of e-town and compares the services of the city of Zlín and Ostrava. On the basis of the research some necessary modifications to the most popular electronic services are carried out and evaluated. Next, based on the research, new suggestions are made in the most demanded electronic service and expected benefits and impacts from the perspective of citizens and officials are valuated. The security issues of e-Government are discussed and the new direction of the development of urban system of e-Government is designed.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36214
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-21
local.subject elektronické služby veřejné správy cs
local.subject electronic services in public government en


Files in this item

Files Size Format View
chudárková_2014_dp.pdf 2.386Mb PDF View/Open
chudárková_2014_vp.pdf 338.2Kb PDF View/Open
chudárková_2014_op.doc 261Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account