Modernizace dohledového centra rozsáhlé výrobní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modernizace dohledového centra rozsáhlé výrobní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Maluš, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:33Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29954
dc.description.abstract Tato diplomová práce se obecně zabývá modernizací dohledového poplachového přijímacího centra rozsáhlého výrobního podniku. V úvodní kapitole je popsána platná legislativa a z ní vyplývající požadavky na návrh, umístění, konstrukci, technické vybavení, provoz a obsluhu. Dále je vytvořena metodika hodnocení jakosti dohledového centra a aplikována na konkrétním podniku. Z výsledku hodnocení pak vychází návrh jeho modernizace v problematických oblastech jako je např. komunikace, ergonomické uspořádání pracoviště.
dc.format 84 s. (102542 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dohledové a poplachové přijímací centrum cs
dc.subject DPPC cs
dc.subject rozsáhlý podnik cs
dc.subject modernizace cs
dc.subject alarm receiving center en
dc.subject ARC en
dc.subject large company en
dc.subject modernization en
dc.title Modernizace dohledového centra rozsáhlé výrobní společnosti
dc.title.alternative The Modernisation of a Large Scale Industrial Company´s Surveillance Centre
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valas, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals in general with the modernization of the alarm receiving center of large manufacturing company. In the introductory chapter the valid legislation and the resulting requirements for the design, location, construction, technical equipment, operations and personnel are described. Moreover, the methodology of evaluation of the alarm receiving center quality is proposed and applied to the particular company. The modernization needed in problematic areas such as communication, the ergonomic layout of the workplace is then specified on the basis of the evaluation results
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36235
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
maluš_2014_dp.pdf 3.461Mb PDF View/Open
maluš_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
maluš_2014_op.doc 236.3Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account