Projekt zabezpečení budovy a perimetru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zabezpečení budovy a perimetru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Novosadová, Helena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:35Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:35Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29961
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je přiblížit široké veřejnosti oblast bezpečnostních technologií a seznámit ji se způsoby zabezpečení objektů a perimetru. V teoretické části je zpracována analýza jednotlivých typů zabezpečovacích systémů. Dále je vytvořen katalog prvků zabezpečovacích systémů. Praktická část obsahuje dva návrhy zabezpečení objektu a perimetru. Návrhy jsou vypracovány s ohledem na cenu a s ohledem na kvalitu použitého zabezpečovacího zařízení.
dc.format 78 s. (96 988 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana objektů cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject poplachový zabezpečovací a tísňový systém cs
dc.subject elektrická požární signalizace cs
dc.subject systém kontroly vstupu cs
dc.subject CCTV cs
dc.subject poplach cs
dc.subject zabezpečený prostor cs
dc.subject perimetr cs
dc.subject protection of buildings en
dc.subject security en
dc.subject Intrusion and hold-up alarm system en
dc.subject Electrical fire alarm en
dc.subject access control systems en
dc.subject CCTV en
dc.subject alarm en
dc.subject secure area en
dc.subject perimeter en
dc.title Projekt zabezpečení budovy a perimetru
dc.title.alternative A Building and Perimeter Security Project
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrůza, Petr
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is closer to the general public the area of security technologies and to familiarise them with the means of security objects and perimeter security. In the theoretical part of it is processed by the analysis of the various types of security systems. Furthermore, it is created catalog of the elements of the alarm systems. The practical part includes two proposals to the security of the building and perimeter. Proposals are drawn up with regard to price and with regard to the quality of the used safety equipment.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36244
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-21
local.subject návrhy zabezpečení cs
local.subject perimetrická ochrana cs
local.subject drafts security en
local.subject perimeter protection en


Files in this item

Files Size Format View
novosadová_2014_dp.zip 5.251Mb Unknown View/Open
novosadová_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
novosadová_2014_op.pdf 219.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account