Detekce malwaru v mobilních zařízeních

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Detekce malwaru v mobilních zařízeních

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaník, David
dc.contributor.author Palla, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:36Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29964
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je ochrana mobilních operačních systémů Android, iOS a Windows Phone 8. V teoretické části je popsána architektura těchto systémů a je zde provedena analýza bezpečnostních prvků, které tyto systémy chrání před malwarem. Praktická část je věnována především systému Android, kdy je proveden test detekce škodlivé aplikace ve virtuálním prostředí VirtualBox. V této kapitole je za pomocí obrázku ukázáno, jak tento systém na škodlivou aplikaci reaguje a jak si lze prostřednictvím vybraných webových služeb ověřit, zdali je aplikace opravdu škodlivá. V poslední části práce jsou navrženy možnosti zabezpečení mobilních zařízení, kde jsou uvedeny obecné zásady bezpečnosti a za pomocí speciálního softwaru je zde provedena praktická ukázka zabezpečení zařízení ve firemním prostředí.
dc.format 110
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Malware cs
dc.subject Android cs
dc.subject iOS cs
dc.subject Windows Phone cs
dc.subject Verify apps cs
dc.subject VirusTotal cs
dc.subject Anubis cs
dc.subject VirtualBox cs
dc.subject Avast cs
dc.subject iPCU cs
dc.subject Malware en
dc.subject Android en
dc.subject iOS en
dc.subject Windows Phone en
dc.subject Verify apps en
dc.subject VirusTotal en
dc.subject Anubis en
dc.subject VirtualBox en
dc.subject Avast en
dc.subject iPCU en
dc.title Detekce malwaru v mobilních zařízeních
dc.title.alternative The Detection of Malware in Mobile Devices
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Boudná, Hana
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This diploma work employs itself with a protection of mobile operational systems Android, iOS and Windows Phone 8. Architectures of these systems are described in the theoretical part as well as analyse of security elements, which secure these systems against malware. The practical part is dedicated mainly to Android system, when detection test of harmful application in a virtual environment named VirtualBox is being made. It is shown, how this system can react on the harmful application with the help of animation in this capture as well as how it is possible to check whether the application is being damaged, through a dedicated web services. The last part is dedicated to possibilities of mobile equipment securing, where general security policies are mentioned and a practical example of the equipment securing in a commercial environment is being made with help of a special software in this part.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36247
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23
local.subject mobilní telefony cs
local.subject detekce cs
local.subject software cs
local.subject cellular telephones en
local.subject software protection en


Files in this item

Files Size Format View
palla_2014_dp.pdf 3.830Mb PDF View/Open
palla_2014_vp.pdf 245.7Kb PDF View/Open
palla_2014_op.doc 261Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account