Projektový záměr systému zabezpečení rodinných domů při haváriích s dálkovou signalizací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projektový záměr systému zabezpečení rodinných domů při haváriích s dálkovou signalizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Průdek, Štěpán
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:39Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29973
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem bezpečnostního a havarijního systému pro rodinný dům. V teoretické části jsou popsány jednotlivé havárie, jejich šíření a dopady. Dále jsou objasněny typy přenosů dat na velké vzdálenosti a stav dnešního řešení. V praktické části dochází k samotnému návrhu bezpečnostního systému včetně bezpečnostního posouzení, popisu komponentů a celkovou cenu systému. Návrh je doplněn grafickou dokumentací pro konkrétní rodinný dům. Dům byl zabezpečen proti vniknutí a haváriím jako únik plynu, požár a zaplavení.
dc.format 94 s. (118 074 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Havárie cs
dc.subject požár cs
dc.subject zemní plyn cs
dc.subject voda cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject Accident en
dc.subject fire en
dc.subject gas en
dc.subject water en
dc.subject security en
dc.title Projektový záměr systému zabezpečení rodinných domů při haváriích s dálkovou signalizací
dc.title.alternative A Feasibility Study of Domestic Security in Remote Signalisation Crash Situations
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kovář, Josef
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis describes the plan of the security and emergency system for the family house. A theoretical part describes particular accidents, their spreadings and impacts. The following part clarified the types of data transfer over the long distances and the state of today's solutions. In a practical part there is an actual plan of the security system including security assessment, a description of the components and a total system costs. The proposal is complemented by a graphic documentation for a specific house. The house was secured against intrusion and accidents such as gas leaks, fires and flooding.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36256
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-20
local.subject rodinné domy cs
local.subject PZS - poplachové zabezpečovací systémy cs
local.subject dálkové ovládání cs
local.subject single family house en
local.subject intruder alarm systems en
local.subject remote control en


Files in this item

Files Size Format View
průdek_2014_dp.zip 3.008Mb Unknown View/Open
průdek_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
průdek_2014_op.doc 262Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account