Návrh bezpečnostních a regulačních opatření pro vybrané území

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh bezpečnostních a regulačních opatření pro vybrané území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromada, Martin
dc.contributor.author Sasinová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:39Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29976
dc.description.abstract Práce řeší oblast ochrany obyvatelstva v komplexních souvislostech na základě nově stanovených požadavků a cílů. Důraz klade na připravenost orgánů obce k řešení mimořádných událostí a využívání nástrojů územního plánování k eliminaci negativních dopadů v dlouhodobém horizontu. Shrnuje a navrhuje nová opatření pro katastrální území obce Těmice.
dc.format 87 s. (117086 znaků) 5 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject obec cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject požár cs
dc.subject skládka odpadů cs
dc.subject protection of the population en
dc.subject municipality en
dc.subject regional plan en
dc.subject flood en
dc.subject fire en
dc.subject dump of waste en
dc.title Návrh bezpečnostních a regulačních opatření pro vybrané území
dc.title.alternative Proposals for Safety and Regulatory Measures for a Selected Area
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Odstrčilík, Marek
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The work deals with the protection of the population in complex contexts based on the new defined requirements and goals. Emphasis is on the readiness of municipality to the deal with emergencies and use planning tools to eliminate negative impacts in the long term.It summarizes and proposes new measures for cadastral municipality Těmice.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36259
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
sasinová_2014_dp.pdf 10.97Mb PDF View/Open
sasinová_2014_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
sasinová_2014_op.doc 234.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account