Bezpečnostní funkce diagnostických programů motorových vozidel

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní funkce diagnostických programů motorových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valouch, Jan
dc.contributor.author Slováček, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:40Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29978
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá bezpečnostními funkcemi diagnostických programů v moderních automobilech. Hlavním cílem této práce je specifikace a analýza současných dostupných diagnostických programů a specifikace bezpečnostních funkcí v rámci automobilového prostředí. Teoretický úvod je koncipován jako stručný a přehledný souhrn jak historického a technického vývoje automobilů a jejich elektronických systémů, tak i vzniku a vývoje standardů s touto oblastí souvisejících. Praktická část práce poskytuje návrh modelového postupu kontroly a nastavení automobilu pomocí diagnostického programu. Součástí je také stručný návod jakým způsobem přistupovat k diagnostice vozu a zajistit tak jeho bezpečnosti.
dc.format 117 s. (170 207 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diagnostika cs
dc.subject automobil cs
dc.subject bezpečnostní funkce cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject proces cs
dc.subject řídicí jednotka cs
dc.subject program cs
dc.subject diagnostics en
dc.subject motor vehicle en
dc.subject safety and security features en
dc.subject safety en
dc.subject process en
dc.subject Electronic Control Unit en
dc.subject program en
dc.title Bezpečnostní funkce diagnostických programů motorových vozidel
dc.title.alternative The Safety Functions of Motor Vehicle Diagnostic Programs
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrůza, Petr
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated Thesis deals with security features of diagnostic programs in modern automobiles. The main objective of this work is the specification and analysis of currently available diagnostic programs and specification of security functions in the automotive environment. Theoretical introduction is conceived as a brief and concise summary of the historical and technical development of motor vehicles and their electronic systems, as well as the creation and development of standards related to them. The practical part of the thesis provides proposal model of checking and adjusting car with the running diagnostic program. Brief guide to how to run the diagnosis of the vehicle and to ensure car safety and security is also included.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36262
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23
local.subject automobilová diagnostika cs
local.subject elektronické systémy cs
local.subject automobile diagnostics en
local.subject electronic systems en


Files in this item

Files Size Format View
slováček_2014_dp.zip 25.06Mb Unknown View/Open
slováček_2014_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
slováček_2014_op.pdf 238.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account