Projekt zdokonalení systému motivace zaměstnanců české obchodní společnosti AB,s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zdokonalení systému motivace zaměstnanců české obchodní společnosti AB,s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef cs
dc.contributor.author Kantner, Josef cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:29:52Z
dc.date.available 2010-07-14T20:29:52Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2997
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zdokonalení systému motivace zaměstnanců konkrétní české obchodní společnosti, přičemž vychází z teoretických poznatků o řízení lidských zdrojů, mnoha rozličných teorií pracovní motivace a stimulace. Cílem mé diplomové práce je na základě těchto teoretických poznatků analyzovat současný stav ve zkoumané společnosti a navrhnout konkrétní opatření a změny vedoucí ke zvýšení pracovní motivace jejích zaměstnanců, a to nejen z pohledu krátkodobého, ale především nastavení takových opatření, která by měla dlouhodobý pozitivní efekt v této oblasti. cs
dc.format 78 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4078553 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject stimul cs
dc.subject teorie pracovní motivace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject týmová spolupráce cs
dc.subject managing human resources en
dc.subject motivation en
dc.subject motive en
dc.subject motivation tools/factors en
dc.subject stimulus en
dc.subject the theory of motivation at work en
dc.subject communication en
dc.subject reward en
dc.subject team cooperation en
dc.title Projekt zdokonalení systému motivace zaměstnanců české obchodní společnosti AB,s.r.o. cs
dc.title.alternative Project for Improving the Employee Motivational System i the Czech Business Company AB,s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kadlecová, Iva cs
dc.date.accepted 2007-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The thesis concentrates on improving the system which motivates employees of a specific Czech company. The process uses the theoretical knowledge of managing human resources and the knowledge of many various theories about work motivation and stimulation. The aim of my thesis is to use this theoretical knowledge in order to analyse the current situation in an inquisitive society and to suggest suitable steps and changes which would increase the motivation of employees at work during not only the short term period, but mainly for setting up the long term solutions which would have a positive long term effect in this area. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6546
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kantner_2007_dp.pdfBlocked 3.889Mb PDF View/Open
kantner_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
kantner_2007_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account