Příprava elektronické učební pomůcky pro simulační program Witness

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava elektronické učební pomůcky pro simulační program Witness

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Machala, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:22:13Z
dc.date.available 2010-07-13T11:22:13Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/299
dc.description.abstract Cílem mé práce bylo vytvořit elektronickou učební pomůcku pro simulační program Witness ve formě dynamických WWW stránek, jenž bude sloužit studentům při výuce v předmětu Simulace systémů. Tato elektronická příručka v sobě obsahuje názvy, popisy a jednoduché příklady funkcí, jenž se využívají při vytváření modelů v programu Witness. Veškeré informace o funkcích jsem vložil do databáze z názvem Witness, odkud je pomocí PHP jazyka a SQL dotazů zobrazuji na webových stránkách. Při tvorbě těchto stránek jsem především využil php jazyka a css stylů, kterými jsou celé stránky naformátovány. Stránky jsou optimalizovány pro internetový prohlížeč Micro-soft Internet Explorer, v ostatních prohlížečích nemusejí pracovat správně. cs
dc.format 35 cs
dc.format.extent 4119454 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Witness en
dc.subject WWW en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject CSS en
dc.subject electronic textbook en
dc.subject Witness cs
dc.subject WWW cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject CSS cs
dc.subject elektronická učebnice cs
dc.title Příprava elektronické učební pomůcky pro simulační program Witness cs
dc.title.alternative Create e-learning instrument for simulation software Witness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bližňák, Michal cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated Main purspose of my work was to create e-learning instrument for simulation soft-ware Witness. For this purpose I have created dynamic web pages, which should help other students to learn simulation of the systems. This electronic textbook contains names, descriptions and simple examples of sing-le functions. These functions are used for creating simulation models in Witness. It provi-des simple searching of functions by using simple web form, and compound web interface and database system. Web interface is build on PHP, SQL, CSS and HTML. Web pages are optimized for MSIE. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3306
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
machala_2006_bp.pdfBlocked 3.928Mb PDF View/Open
machala_2006_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
machala_2006_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account