The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Premilovac, Alen
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:53Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30019
dc.description.abstract Cestovní ruch představuje jedno z odvětví , které může pomoci rozvoji celému národního hospodářství jedné země . Atrakce spojené s odvětvím cestovního ruchu, jako je kultura , příroda, události jsou stále více a více důležité každý den . V dnešní době chtějí lidé ces-tovat na dlouhé vzdálenosti za účelem vidět to, co požadují za zajímavé. Sarajevo re-prezentuje město s velmi příznivou geografickou polohou a s mnoho turistickými aktivitami , které mohou vést k jeho rozvoji . K tomu, aby odvětví cestovního ruchu mohlo uspět ve městě je požadován jako dlouhodobý projekt. Tato práce je napsána s cílem definovat , jak odvětví cestovního ruchu pracuje v Sarajevu a analyzovat a navrhnout projekt pro jeho zlepšení . Faktem je , že Sarajevo je nyní místem,kde jsou peníze mnohem více investovány do jiných oblastí , než do oblastí cestovního ruchu , a tím zanedbává možnost , kterou může odvětví cestovního ruchu nabídnout . S mnoho kulturními a přírodními zdroji , by Sarajevo rozhodně mohlo začít vytvářet různé projekty pro své odvětví cestovního ruchu , aby bylo možné této možnosti využívat správným způsobem a prezentovat pozitivní obraz o Sarajevu na světě.
dc.format 112 (149 925)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject Turistika cs
dc.subject marketing cs
dc.subject cestovní ruch sdružení Sarajeva cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject kulturní a přírodní zdroje cs
dc.subject Tourism en
dc.subject Tourism marketing en
dc.subject tourism association of Sarajevo en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject cultural and natural resources en
dc.title The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo
dc.title.alternative The Project of Increasing Tourist Attractiveness of City Sarajevo
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jayawardena Chandana, Liyanarachchi Nanayakka
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated Tourism represents one of the industries that can help development of total economy of one country. Attractions with tourism industries like culture, nature, events are becoming more and more important every day. Today people will travel a long distance in order to participate in events they find interesting. Sarajevo represents city with very favorable geographical position and many tourist activi-ties that can lead to its development. In order for tourism industry to succeed in city it should be understood as a long-term pro-ject. This thesis is written in order to define how tourism industry is working in Sarajevo and to analyze and suggest project for its improvement. Fact is that Sarajevo is struggling with industries where money is much more invested than in tourism, thereby neglecting potential that tourism sector can offer. Having so many cultural and natural resources, Sarajevo should definitely start to create various projects for its tourism sector in order to use it in a right way and to present positive picture about itself in world.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 36323
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
premilovac_2014_dp.pdf 1.900Mb PDF View/Open
premilovac_2014_vp.doc 81.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account