Project of Marketing Strategy for Penetrating Czech Market by Foreign Company

DSpace Repository

Language: English čeština 

Project of Marketing Strategy for Penetrating Czech Market by Foreign Company

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Diachenko, Olga
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:54Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30020
dc.description.abstract Procesy internacionalizace a globalizace, které se dějí ve světovém měřítku, vytvářejí podnikatelské prostředí mnohem konkurenceschopnější než kdy předtím. Proto, pokud společnost chce soutěžit s mezinárodními hráči na domácím trhu, by měla také rozšířit své aktivity na zahraničních trzích a mít výhodu z úspor z rozsahu. Cukrářský průmysl je jedním z nejvíce koncentrovaných trhů z hlediska hospodářské soutěže. Existuje několik světových společností, které na těchto trzích působí a které mají kontrolu nad většinou z trhu v důsledku jejich akvizičních činností. To je důvod, proč pro Roshen Corporation jako jednoho z největších výrobců cukrářských výrobků, je velmi důležité rozvíjet své podnikání dál. Cílem tohoto projektu je analyzovat specifika českého trhu cukrovinek z hlediska jeho atraktivity a ziskovosti pro zahraniční společnosti pro vstup na tento trh. Zaměřuje se také na vývoj marketingové strategie, včetně produktu, cenění, propagace a strategie umístění pro proniknutí na český trh sladkostí.
dc.format 112 p. (174 005 characters)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mezinárodní marketing cs
dc.subject průmysl cukrovinek cs
dc.subject penetrační strategie cs
dc.subject international marketing en
dc.subject confectionary industry en
dc.subject penetration strategy en
dc.title Project of Marketing Strategy for Penetrating Czech Market by Foreign Company
dc.title.alternative Project of Marketing Strategy for Penetrating Czech Market by Foreign Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vydrová, Janka
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The processes of internationalization and globalization which take place on a world scale make business environment more competitive than ever before. Therefore, if company wants to compete with international players on the domestic market, it should also expand its operations to the foreign markets and take an advantage of the economy of scale. Confectionary industry is one of the most concentrated markets in terms of competition. There are several global companies operating on it, which have a control over the most of the market due to theirs acquisition activities. That is why for Roshen Corporation being one of the biggest confectionary producers, it is crucial to develop its business farther. The aim of this project is to analyse specifics of the Czech confectionary market from a perspective of its attractiveness and profitability for a foreign company to entry. It also focuses on development of marketing strategy including product, pricing, promotional and placing strategies for penetration the Czech market of sweets.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 36324
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
diachenko_2014_dp.pdf 2.722Mb PDF View/Open
diachenko_2014_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
diachenko_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account