Šifrování a Geogebra

DSpace Repository

Language: English čeština 

Šifrování a Geogebra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláček, Lubomír
dc.contributor.author Fryštacký, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:15:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:15:56Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30029
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá praktickou ukázkou šifrování číselných posloupností. Jedná se o vytvoření ukázkových nástrojů pro práci s maticemi a vytvoření nástroje pro šifrování a dešifrování. Programování všech jednotlivých částí je realizováno pomocí programu GeoGebra. V teoretické části naleznete základní informace ohledně šifrování dat, přenosu číselných posloupností a stručné seznámení s programem GeoGebra. Praktická část je zaměřena na samotnou tvorbu aplikací práce s maticemi a nástroje pro šifrování a dešifrování krok za krokem.
dc.format 58 s. (68 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šifrování cs
dc.subject dešifrování cs
dc.subject GeoGebra cs
dc.subject JavaScript cs
dc.subject matice cs
dc.subject číselná posloupnost cs
dc.subject encryption en
dc.subject decryption en
dc.subject GeoGebra en
dc.subject JavaScript en
dc.subject matrix en
dc.subject numeric sequence en
dc.title Šifrování a Geogebra
dc.title.alternative Encryption and GeoGebra
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řezníčková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the practical example of encryption numerical sequences. This is a demonstration of creating tools for working with matrices and the creation of tools for encryption and decryption. Programming of the individual components is realized by GeoGebra. In the theoretical section are provides basic information about data encryption, transmission, numerical sequences and a brief introduction to GeoGebra. The practical part is focused on creating applications work with matrices and tools for encryption and decryption step by step.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36335
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-06-10


Files in this item

Files Size Format View
fryštacký_2014_dp.zip 8.629Mb Unknown View/Open
fryštacký_2014_vp.pdf 178.1Kb PDF View/Open
fryštacký_2014_op.pdf 177.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account