Administrativní nároky na zpracování dotačních projektů a návrh zefektivnění procesu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Administrativní nároky na zpracování dotačních projektů a návrh zefektivnění procesu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pleva, Michal
dc.contributor.author Bittnerová, Pavlína
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:01Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30045
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá administrativní náročností dotačních projektů na straně příjemce dotace. Popisuje české žadatele a příjemce dotací, kteří mají zkušenosti s jejich čerpáním a především s byrokratickou zátěží spojenou s jejich administrací. Práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části jsou zpracovány literární rešerše na téma dotačních projektů. Následuje obecný popis dotačních programů existujících v ČR, jejich poskytovatelů, příjemců a obecného postupu při realizaci dotačních programů. V praktické části jsou uvedeny konkrétní zkušenosti uživatelů, kteří čerpají dotační prostředky a především nastínění nejčastějších problémů spjatých s administrací dotačních projektů. V práci je dále uvedeno srovnání používaných softwarů na zpracování dotačních žádostí a návrh možného zjednodušení zpracování žádosti pomocí MS Office Excel. Závěr práce obsahuje dotazníkové šetření zaměřené na vyhodnocení celé této problematiky.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dotace cs
dc.subject granty cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject veřejné finanční prostředky cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject administrativa cs
dc.subject projekt cs
dc.subject subsidies en
dc.subject grants en
dc.subject European Union en
dc.subject public financial funds en
dc.subject operational programs en
dc.subject administration en
dc.subject project en
dc.title Administrativní nároky na zpracování dotačních projektů a návrh zefektivnění procesu
dc.title.alternative The Administrative Demands of Processing Grant Projects and a Proposal for Streamlining the Process
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kunovský, Jan
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the administrative demands of grant projects within the grant recipient. It describes the Czech applicants and recipients who are experienced with the grant's drawing and administration. The thesis is divided into two parts. In the first part there is a theoretical review of solved matter. Then the general description of grant programs in the Czech Republic follows. The experimental part consists of specific experience of users who have been drawing or receiving subsidies and, especially this part is dedicated to frequent problems connected with grants administration. Then the comparison of software used for processing grant applications and suggestion of possible simplification to this process applications using MS Office Excel. At the end of the thesis, there is a questionnaire aimed to the evaluation of solved matter.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36356
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-26
local.subject administrativa cs
local.subject office management en
local.subject project management en


Files in this item

Files Size Format View
bittnerová_2014_dp.zip 6.999Mb Unknown View/Open
bittnerová_2014_vp.pdf 155.3Kb PDF View/Open
bittnerová_2014_op.pdf 158.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account