Analýza a srovnávání strategií vyhledávání informací v prostředí osobního počítače

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a srovnávání strategií vyhledávání informací v prostředí osobního počítače

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Dohnal, René
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:02Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30047
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o analýze strategií vyhledávání dat v osobních počítačích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z literatury, které se týkají hlavních aspektů vyhledávání, metod vyhledávání a nástrojů vyhledávání. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření a doporučení různých aspektů pro zlepšení strategie vyhledávání dat. Cílem práce je definovat jednotlivé strategie vyhledávání dat, analyzovat na jakém principu pracují a provést dotazníkové šetření. Závěr práce spočívá v doporučení nejlepší strategie vyhledávání dat v prostředí osobního počítače.
dc.format 65 s. (70 248 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject data cs
dc.subject vyhledávání dat cs
dc.subject soubor cs
dc.subject složka cs
dc.subject metody vyhledávání cs
dc.subject základní nástroje cs
dc.subject pokročilé nástroje cs
dc.subject metadata cs
dc.subject data en
dc.subject data search en
dc.subject file en
dc.subject folder en
dc.subject search methods en
dc.subject basic tools en
dc.subject advanced tools en
dc.subject metadata en
dc.title Analýza a srovnávání strategií vyhledávání informací v prostředí osobního počítače
dc.title.alternative The Analysis and Comparison of Information Retrieval Strategies in a Personal Computer Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hromada, Martin
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with analysis of the search strategies of data in personal computers. The work is devided into theoretical and practical parts. In the theoretical part there are elaborated information from literature relating to main aspects of search, searching methods and search tools. Practical part consists of a questionnaire survey and recommendations for improving various aspects for better search strategy. The aim is to define the different search data strategies, analyze on what principe used and perform questionnaire survey. The conclusion is devoted to recommending the best strategy of search data in a personal computer.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36359
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
dohnal_2014_dp.pdf 1.672Mb PDF View/Open
dohnal_2014_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
dohnal_2014_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account