Učební pomůcka MS Access 2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Učební pomůcka MS Access 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka
dc.contributor.author Habartová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:03Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30052
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vytvoření učební pomůcky pro výuku Microsoft Access 2013. Teoretická část práce je zaměřena na úvod databázových systémů, který zahrnuje historii databázových systémů. Další část je zaměřena na modely, mezi které patří hierarchický, síťový, relační a objektově orientovaný model. Dále jsou v této části probrány základní pojmy, vyskytující se v databázích, popis MS Office 2013 a Office 365. Závěr teoretické části je věnován popisu Microsoft Access 2013. Praktická část je rozdělena na 14 týdnů výuky. V jednotlivých týdnech je vysvětlena problematika, týkající se témat, jako jsou například: tabulky, sestavy, formuláře a datové typy. Součástí práce jsou také prezentace, pro výuku přednášek a cvičení, včetně vzorových příkladů. Poslední kapitola zahrnuje doporučení k dalšímu rozvoji v oblasti Microsoft Access 2013.
dc.format 91 s. (17 588 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Microsoft Access cs
dc.subject databáze cs
dc.subject tabulka cs
dc.subject relace cs
dc.subject primární klíč cs
dc.subject cizí klíč cs
dc.subject Microsoft Access en
dc.subject database en
dc.subject table en
dc.subject relationship en
dc.subject primary key en
dc.subject foreign key en
dc.title Učební pomůcka MS Access 2013
dc.title.alternative Lecture Notes for MS Access 2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhavý, Petr
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of The bachelor´s thesis is to create lecture notes for learning Microsoft Access 2013. The theoretical part focuses on the introduction of database systems, which includes history database systems. Another section focuses models that include hierarchical, network, relational and object- oriented model. In addition, this section discusses the basic concepts occurring in the databases, the description of MS Office 2013 and Office 365. Conclusion the theoretical part is devoted to the description of Microsoft Access 2013. Practical part is divided into 14 weeks of instruction. In the weeks explain the issue, covering topics such as: tables, reports, forms and data types. Part of this work are also presentations for teaching lectures and exercises, including role models. The last chapter includes recommendations for further development in Microsoft Access 2013.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36364
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
habartová_2014_dp.zip 13.17Mb Unknown View/Open
habartová_2014_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
habartová_2014_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account