Specifika elektronické spisové služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika elektronické spisové služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Kleinová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:04Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30058
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje specifika elektronické spisové služby. Teoretická část vymezuje základní pojmy spisové služby, charakterizuje legislativní rámec celé spisové služby, popisuje funkce spisové služby jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické. Na základě popisu těchto funkcí prezentuje specifika elektronické spisové služby. Praktická část představuje některé vybrané aplikace pro vedení elektronické spisové služby. V závěru jsou uvedeny trendy v oblasti spisové služby.
dc.format 64
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aplikace cs
dc.subject časové razítko cs
dc.subject číslo jednací cs
dc.subject dokument cs
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject metadata cs
dc.subject písemnost cs
dc.subject spis cs
dc.subject application en
dc.subject timestamp en
dc.subject reference number en
dc.subject document en
dc.subject electronic signature en
dc.subject metadata en
dc.subject file en
dc.title Specifika elektronické spisové služby
dc.title.alternative The Specifics of Electronic Document Records
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Valouch, Jan
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This thesis presents the specifics of electronic records management. The theoretical part defines basic filing services, characterizes the legislative framework for the entire file servi-ces, file services feature describes how in paper form and in electronic form. Based on the description of these functions presents the specifics of electronic records management. The practical part presents some selected applications for the management of electronic records management. In the end it is my subjective evaluation of these programs.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36373
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-26
local.subject spisová služba cs
local.subject elektronické dokumenty cs
local.subject records management en
local.subject electronic documents en


Files in this item

Files Size Format View
kleinová_2014_dp.pdf 2.183Mb PDF View/Open
kleinová_2014_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
kleinová_2014_op.doc 290Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account