Strategie rozvoje mikroregionu Za Moravú

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Za Moravú

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaměník, Antonín
dc.contributor.author Žáčková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:31:58Z
dc.date.available 2010-07-14T20:31:58Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3005
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Za Moravú, které bude možné využít pro další rozvoj tohoto území. Ve strategii je komplexně zpracovaná charakteristika všech důležitých sfér života mikroregionu. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy související s problematikou tvorby strategie rozvoje. V praktické části je zpracována obecná charakteristika mikroregionu, analýza stávající situace v oblastech socio-demografických podmínek, hospodářské a ekonomické situace, technické infrastruktury, životního prostředí a cestovního ruchu. Tyto analyticky zjištěné skutečnosti jsou zpracovány formou SWOT analýzy. Závěrečná část práce obsahuje návrhy konkrétních postupů rozvoje mikroregionu. cs
dc.format 79 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1621028 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Strategie cs
dc.subject plánování cs
dc.subject mikroregion Za Moravú cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject Strategy en
dc.subject planning en
dc.subject micro-region Za Moravú en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject development en
dc.subject draft of measures en
dc.subject regional policy en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Za Moravú cs
dc.title.alternative Development strategy of microregion Za Moravú en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The objective of this thesis is an elaboration of development strategy of micro-region "Za Moravú'q which would be possible to use for further development of this territory. A characteristic of all important spheres of micro-region life is complexly described in this strategy. In theoretical part, there are individual notions related to questions of development strategy creation described. In practical part, there are general characteristics of micro-region, analysis of current situation in sphere of socio-demographic conditions, technical infrastructure, environment and tourist industry described. These analytically recognized facts are described in the form of SWOT analysis. The final part of this thesis includes proposals of concrete techniques of micro-region development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4634
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žáčková_2007_bp.pdfBlocked 1.545Mb PDF View/Open
žáčková_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
žáčková_2007_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account