Návrh distribučního systému zdravotnického materiálu v daném regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh distribučního systému zdravotnického materiálu v daném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Úředníček, Zdeněk
dc.contributor.author Kutláková, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:05Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30060
dc.description.abstract Popište distribuční řetězec kusových materiálních produktů typu zdravotnický materiál obecně a procesy v něm tak, aby bylo zřejmé jejich řízení- distribuční logistika. Určete polohu distribučního centra (center) do optimálního místa daného regionu tak, aby byl možný minimální počet palet*km pro danou distribuci po silnici. Vzdálenosti uvažujte jako euklidovskou vzdálenost, nikoliv reálné vzdálenosti po cestě. Porovnejte Vámi určené umístění distribučního centra s hodnotou palet*km získaných při stejném umístění distribučního centra (center) při cestách po reálných silnicích. Vyhodnoťte získané výsledky a navrhněte případnou modifikaci teoreticky získaného výsledku. K řešení použijte Google maps a Excel.
dc.format 60 s. (52 460 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Logistika cs
dc.subject distribuční logistika cs
dc.subject distribuční strategie cs
dc.subject distribuční centrum cs
dc.subject Logistics en
dc.subject distribution logistics en
dc.subject distribution strategy en
dc.subject distribution center en
dc.title Návrh distribučního systému zdravotnického materiálu v daném regionu
dc.title.alternative A Medical Supplies Distribution System Proposal
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Ivana
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated Describe the distribution chain of material products in general medical supplies and processes it so that it is clear management and distribution logistics. Determine the location of the distribution center (centers) in the optimal location of the region so that the minimum possible number of pallets * km for the distribution of the road. Consider distance as the Euclidean distance, rather than the real distance along the way. Compare Your intended location of distribution centre pallet with the value of the miles earned in the same location for a distribution center (centers) in the road after the real roads.Evaluate the results obtained and the design of any modification of the theoretically obtained the result. To resolve, use Google maps and Excel.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36375
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23
local.subject zdravotnictví cs
local.subject health service en


Files in this item

Files Size Format View
kutláková_2014_dp.pdf 2.474Mb PDF View/Open
kutláková_2014_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
kutláková_2014_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account