Komunikace mezi odborníkem informačních technologií a laickou veřejností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace mezi odborníkem informačních technologií a laickou veřejností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Nevrlý, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:16:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:16:17Z
dc.date.issued 2014-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30068
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou komunikace mezi odborníky na informační technologie (dále jen IT odborník) a řadovými zaměstnanci. Firmy nebo organizace, které se do průzkumu zapojí, budou vybrány náhodně a nebude upřednostněn žádný sektor trhu. Stejně tak vzorek zaměstnanců se bude skládat ze všech úrovní pracovních pozic. K výzkumu bude použit dotazník, který bude mít elektronickou formu. Vyhodnocení výzkumu bude provedeno podle zjištěných dat. Práce má zjistit obecný přehled zaměstnanců v oboru IT, který je potřebný pro efektivní komunikaci s IT odborníky. Cílem práce je zjistit a analyzovat názor zaměstnanců na jejich vzájemnou komunikaci s IT odborníky.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject analýza veřejného mínění cs
dc.subject communication en
dc.subject information technology en
dc.subject marketing research en
dc.subject analysis of public opinion en
dc.title Komunikace mezi odborníkem informačních technologií a laickou veřejností
dc.title.alternative Communication between Information Technology Professionals and the General Public
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis analyzes the communication between experts on information technology and ordinary employees. Companies or organizations, that participace in the surfy, will be randomly selected and will be given priority no sector of the market. Similarly, the sample of employees will consist of all levels of jobs. The research will use a questionnaire that will be in an electronical form. Evaluation of the research will be carried out according to the detected data. The thesis will try to find a general overview of employees in the IT field, which is necessary for effective communication with IT experts. The thesis aim is to try to find and analyze employee's opinion on their communication with IT professionals.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 36383
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
nevrlý_2014_dp.pdf 2.912Mb PDF View/Open
nevrlý_2014_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
nevrlý_2014_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account